Kerrubi Nedir

Kerrubi Nedir , Kerrubi Ne Demek, Kerrubi Hakkında Bilgi

Kerrubi, Yahudi, Hıristiyan ve İslam gele­neklerinde, insan, hayvan ya da kuş özellik­leri taşıyan kanatlı göksel yaratık ve arşın (Tanrı’ınn tahtı) taşıyıcısı. Eski Ortadoğu mitolojisi ile ikonografisinden kaynaklanan kerrubilerin, melekler hiyerarşisinde şefaatçi olarak önemli işlevleri vardır.

Kerrubi adı büyük olasılıkla, Akad dilinde­ki karibu ya da kuribu sözcüğünden (“dua etmek” ya da “kutsamak” anlamına gelen karabu fiilinden) türemiştir.

Eski Ahit’te kerubiler, şefaatçi özellikle­rinden çok, doğaüstü hareket yetenekleri ve arşın taşıyıcısı olarak üstlendikleri görev dolayısıyla anılır. Hıristiyan inancında en

yüksek melekler arasında’ sayılan kerubiler

Tanrı’ınn gökteki hizmetkârları olarak ona sürekli övgüler sunarlar. İslam inancına göre kerubiler (kerubiyun) İblis’iıı ulaşama­yacağı bir gök katında Allah’a hamd ederler.

6 Yorum Yapılmış “Kerrubi Nedir

Bir Cevap Yazın

Top