Akaçlama Nedir

Akaçlama Nedir, Akaçlama Ne Demek, Akaçlama Hakkında Bilgi

Toprakta kültür bitkilerinin yetişmesi­ne zararlı olan fazla suların, yeraltındaki akaç veya avgınlar yardımıyla akıtılması. Akaçlama bataklıkların kurutulmasında kullanılan usullerden biridir. Yeraltındaki akaçlar, yapılışlarına göre çeşitli adlar alır­lar: Toprak akaç, ağaç oluklu akaç, turbalı akaç, sucuklu akaç, taşlı akaç, tuğlalı akaç, künklü akaç, köstebek akacı gibi. En çok kullanılan akaç çeşidi künklü akaçtır.

Kültür bitkilerinin yetişme sürelerinde yüksek bulunan taban suyu seviyeleri, akaçlama ile istenilen derinliğe düşürül­düğü gibi, ağır topraklarda tabana sızan yağış suları da kolayca akıtılabilir. Akaç­ların boşluklarına sızan sular, bir su yata­ğına akıtılırlar.

Arazinin kurutulması birkaç akaçla sağ­lanabiliyorsa, yapılan bu akaçlamaya tek- sel akaçlama adı verilir. Kurutma için, bü­tün arazi içine, birbirine paralel birçok akaç çizgisi döşenirse buna toplu akaçla­ma denir.Suları toplu olarak bir ağızdan dökülen birçok akaç çizgileri, kendi aralarında bir akaç ağı oluştururlar.

Bu akaç ağının ku­ruttuğu yüzeye ağ yüzeyi denir. Akaçlama­ların uygulanma zamanı, bitkilerin yetiş­me sürelerinin dışında kalan, toprakların biraz nemli bulundukları sonbahar ayları­dır. Kış ılıman geçerse, eylülden mayısa kadar da yapılabilir. Akaçlanmalardan son­ra toprağın verimi artar.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.