Sağlık Hizmetlerinin Temel Amacı Nedir Kısaca

c14

Bu yazımızda sağlık hizmetlerinin temel amacı nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Sağlıklı olmak insan kalabilmenin bir gereğidir. Çünkü sağlığını kaybeden insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri oldukça zorlaşır. Sağlıklı olmak insanların kendileri için yaptıkları bir görevin sonucudur. İnsanlar kendileri için sağlıklı yaşamak zorundadır.

Bir ülkede sağlık hizmetlerinin gelişmişliği o ülkede insana verilen değeri göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı insanları yaşatmak, iyileştirmek ve topluma kazandırmaktır. Bu nedenle sağlık hizmetleri devlet güvenceleri altında tutulmaktadır.

Sağlık hizmetleri koruyucu, tedavi ve iyileştirici olarak üç kısma ayrılır. Temel amaç insan sağlığının korunmasıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri hayati müdahaleler içerir. İlk yardım bunlardan biridir. Amaç insanın hayatta kalmasını sağlamaktır.

Tedavi edici sağlık hizmetleri insanların iyileşmesi için yapılan müdahalelerin bir süreç içerisinde devam etmesidir. Tedavi iyileştirmez. İyileştirme olasılığını arttırır ya da hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Tedavi edici hizmetlerde amaç insanın temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak düzeyde yaşamasını sağlamaktır.

İyileştirici sağlık hizmetleri hastalıkların tamamen ortadan kaldırıldığı müdahaleler içeren hizmetlerdir. Amaç bireyi topluma adapte etmektir. Bu nedenle kesin sonuç alınabilecek süreçleri kapsar.

Sağlık hizmetlerinin temel amacı insanı insan olarak hayatta tutabilmektir. Çünkü insan sağlıklı olduğu ve kaldığı sürece yaşama hakkından standartların üzerinde yararlanır. Bu nedenle sağlıklı olmak hem hizmetlerin karşılığıdır hem de bireyin gayretiyledir. Çünkü sağlıklı olmak hizmetlerin amacı, sağlıklı kalmak bireyin amacıdır.

Sağlık Hizmetlerinin Temel Amacı Nedir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.