Performans Ödevi Nedir Nasıl Yapılır

Performans Ödevi Nasıl Yapılır, Performans Ödevi Nedir Kısaca

Öğrencinin ortaya koyduğu belirli performans ölçütlerine göre öğretmeni veya arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da ödeve performans ödevi adı verilmektedir. Bu kısa zamanlı çalışma öğrencilerin günlük hayattaki pratik bilgilerini ölçmek amacıyla yapılmaktadır.

ödevlerin amacı öğrencilerin derslerde öğrendiklerini günlük hayata uyarlayabilmelerini sağlamaktır.
2. Öğrenci her dönem derslerin bir bölümünden grup çalışması veya tek başına ödev alır. Ödev puanlarının aritmetik ortalaması öğrencinin notuna etki eder.
3. Performans ödevleri her öğrenciye farklı zamanlarda farklı konular olarak verilebilir.
4. Performans ödevleri verilirken öğrencinin yapabileceği düzeyde şeyler olmasına dikkat edilir.
5. Performans ödevleri, öğrencilere not olarak yansıdığı için öğretmenin gözlemleyebilmesi adına bir kısmı sınıf ortamında yapılır.

Performans Ödevi Aşağıda Bulunan Sıralama Göz Önüne Alınarak Yapılır.
1- Konu ve beklenti net bir biçimde açıklanır.
2- Öğretmenin ödeve yönelik verdiği açıklama dikkatlice okunur.
3- Ödevin niteliğine yönelik çalışma planı hazırlanır, gerekli işlemler yapılır ve materyal toplanır
4- Performans ödevini değerlendirilirken performans ölçeğine göre yapılır.
5- Rapor teslim edilmeden evvel performans değerlendirme ölçeğine bakılır.
6- Öğretmenin uygun gördüğü süre içerisinde teslimi yapılır.
Hazırlanacak Rapordaki içerik
Performans ödevinde sunulacak raporda bulunanlar:
* Performans ödevinin kapak sayfası
* Dersin ismi
* Ödevin ne konuda olduğu
* İstenilen efor
* Dizin
* Ödev planı (gerekli durumlarda)
* Bulunan yazılı, sözlü ve görsel materyaller
* Tablolar ve grafikler
* Grup ödevlerinde ödevi yapanlar (grupta yer alan öğrenciler)
* Kaynakça
Performans Ödevlerine örnekler:
* gazeteye makale yazma,
* oyun düzenleme / planını yapma
* termometre yapma,
* Bir oyunda kullanılmak üzere sahne ve kostüm dizaynı,
* Bir evin planını yapma,
* Bir şarkı çalma,
* Bir dans gösterisinde bulunma,
* Yörelerin tanıtımını yapan bir turistik broşür dizaynlama,
* Bir yerin haritasını, krokisini çizme vb.

Performans Ödevi Nasıl Yapılır ve Performans Ödevi Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

30 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.