Oyun Alanlarının Azalmasının Nedenleri Neler Olabilir?

Bu yazımızda oyun alanlarının azalmasının nedenleri neler olabilir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar doğal çevreyle daima irtibat halindedir. Çünkü insanın doğanın ve doğal dengenin bir parçasıdır. Fakat zaman içerisinde insanlar yapay çevreler kurarak ve bu çevreleri bilim ve teknik imkanlarla donatarak geliştirmiştir.

Bunun sonucunda insanlar devlet sistemleri geliştirirken, toprak parçalarını siyasal bir zemin üzerinde vatanlaştırmış ve şehirler kurarak, medeniyetler oluşturmuştur. Günümüz dünyasında insanlar sanayi devriminden sonra başlayan makineleşme ve fabrikalaşma ile şehir kültürlerinde değişik yorumlamalar gerçekleştirmiştir.

Şehirlerin, gelişen teknolojik imkanlar ve bilimsel faaliyetlerle betonarme bir yapıya kavuşması ve doğal çevre alanlarına bir üstünlük sağlayıp tahrip gücü oluşturması insanlığı tehdit eden bir unsur olarak gözükmektedir.

Şehirleşmelerin gelişigüzel yapılması, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, çölleşme, depremler gibi sorunları beraberinde getirirken sosyal hayatta da insanların sosyal etkinlik alanlarını ve doğal çevreyle olan irtibatlarını azaltarak yok seviyesine getirmiştir.

Sosyal etkinlik alanlarının içinde bulunan oyun alanları da bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. Maalesef modern şehir sistemlerinde binaların yoğunluğu oyun alanlarının doğallıktan yapaylığa doğru kayarak azalmasına neden olmuştur.

Oyun alanlarının azalmasının genel olarak nedenleri şu şekildedir:

Gelişigüzel şehirleşme doğal çevreyi tahrip etmiştir.

Şehirleşmenin sonucunda doğallık kaybolmuş ve yapaylık ön plana çıkmıştır.

Oyun alanları doğal çevreden uzakta yapay ve sağlıksız ortamlarda bulunmaktadır.

Oyun alanlarının sağlıksız dar alanlara hapsedilmesi azalmasına neden olmuştur.

Şehirleşmenin bloklar halinde ilerlemesi, sosyal etkinlik alanlarının azalmasının en etkili nedenidir.

Oyun Alanlarının Azalmasının Nedenleri Neler Olabilir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.