İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin Toplum İçinde Yaşatılması İçin Neler Yapılabilir?

Bu yazımızda insan hak ve özgürlüklerinin toplum içinde yaşatılması için neler yapılabilir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsan hak ve özgürlükleri insanların doğuştan ve sonradan kazandığı hak ve özgürlüklerden oluşur. Adalet, sağlık, eğitim hakları doğuştan kazanılan haklardır. Bunlar insanlık hakkıdır. İnsan olmanın gereğidir. Bu hakların sağlanması devletlerin güvencesi altındadır.

Bir devlet herhangi bir vatandaşını din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bu haklardan yararlandırmak zorundadır. İnsan olmanın bir gereği olarak sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı herkesin isteğidir. Eğitim görme hakkı kişinin en doğal hakkıdır. Adaletin sağlanması hakkı ise haksızlıklarla ve zulümlerle başa çıkma yoludur.

Kamuda bazı hak ve özgürlükler sonradan belirlenir. Bunda devlet yapısı, toplum geleneği ön plandadır. Kamu düzenini sağlamak için de hak ve özgürlükler mahkemeler aracılığıyla tesis edilir.

İnsan hak ve özgürlüklerinin toplum içinde yaşatılması için şunlar yapılmalıdır:

İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmamalıdır.

İnsanlara sevgi ve saygıyla yaklaşılmalıdır.

Hoşgörü, merhamet, adalet duyguları ön plana çıkarılmalıdır.

Vicdan özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.

Başta okullar olmak üzere toplumsal olarak paylaşılan her alanda insan hak ve özgürlükleri kişilere öğretilmelidir.

İnsanların hak ve özgürlüklerini bilmesi engellenmemelidir.

İnsanlar hak ve özgürlüklerinden her konuda haberdar edilmelidir.

Kamu hizmetleri her insan için sağlanmalıdır.

Düşünce özgürlüğü toplum içinde yaygınlaştırılmalıdır.

Özel hayata saygı bir toplum dinamiği oluşturmalıdır.

İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin Toplum İçinde Yaşatılması İçin Neler Yapılabilir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.