İslam Dünyasında Yaygın Olan İtikadi ve Fıkhi Mezhepler ile Tasavvufi Ekollerin Adlarını Öğrenerek Defterinize Yazınız.

Aşağıda İslam dünyasında yaygın olan itikadi ve fıkhi mezhepler ile tasavvufi ekollerin adlarını öğrenerek defterinize yazınız kısaca olarak ele alacağız.

İslam’ın anlaşılmasında ve yaşanmasında dünyevi engellerin kalkmasını, uhrevi kaygıların düşünülmesini, manevi değerlerin yaşanmasını sağlayan bazı ekoller bulunmaktadır. İslam’ı yaşamak adına itikadı, ameli-fıkhi mezhepler olduğu gibi tasavvuf ekolleri de bulunmaktadır.

En yaygın olan itikadi mezhepler, Maturidi, Eşari olarak bilinmektedir. En yaygın olan ameli-fıkhi mezhepler ise Hanefi, Hambeli, Şafi, Maliki olarak bilinmektedir. En yaygın tasavvuf ekolleri arasında da Kadiriyye, Nakşibendiyye, Mevleviyye, Rufaiyye, Şazeliyye, Halvetiyye olarak bilinmektedir.

Tasavvuf ile iştigal eden kişilere mutasavvıf denir. Ahlak ve maneviyat değerlerini yaşamak ve yaşatmak İslam’da en önce gelen meseleler arasında yer almaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.