Hayvan Hakları ile İlgili Kompozisyon

Aşağıda hayvan hakları ile ilgili kompozisyon kısaca olarak ele alacağız.

Dünya Sokak Hayvanları Günü olarak bilinen 4 Nisan gününde hayvan haklarının gündeme gelerek hayvanların barınma, beslenme, korunma gibi temel haklarının insanlar tarafından önemsenmesi ve gerekli sorumlulukların yerine getirilerek hayvanlara sahip çıkılması söz konusu olmaktadır.

Hayvan haklarının korunması ve hayvanların temel haklarının sağlanması beşeri faaliyetler içinde yer almaktadır. Doğal çevreyi paylaşan insanlar çevrelerindeki canlı ve cansız unsurların da işleyiş ve yaşayışını önemsemek, dikkate almak durumundadır. Bitkiler ve hayvanlar da bunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Canlılık faaliyetlerinin ve beşeri ihtiyaçların doğal bir şekilde gerçekleşmesi ve kendini koruması için hayvanlara da sahip çıkılması gerekir. Hayvanların da canlı olduğu, ihtiyaçları olduğu gerçeği asla unutulmamalı ve korunmasız oldukları insanlar tarafından mutlaka fark edilmelidir.

Hayvan haklarının bilincinde olmak kaçak ve yasak avcılık ile mücadele etmek, canlı neslinin koruma altına alınma, hayvanların doğadan koparılmaması gibi konuların da farkında olmak ve bu alanlarda yaşanan sorunlara çözüm üretmek, sorunlarla mücadele etmek gereğini de beraberinde getirmektedir.

Hayvan haklarının en temel haklar olarak korunması, oluşturulması ve uygulanması beşeri hukuk gereğince meydana getirilmeli, bunun aksi durumlarının da devlet eliyle denetim altında tutularak gerekli cezaların uygulanması ve kanunların tatbik edilmesi sağlanmalıdır. Hayvan haklarını korumak ve hayvanların hayatına saygı duymak gerekir.

Hayvan Hakları ile İlgili Kompozisyon Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.