Farklı Özelliklere Sahip Kişilere Nasıl Davranmalıyız?

Bu yazımızda farklı özelliklere sahip kişilere nasıl davranmalıyız kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresiyle daima etkileşim halindedir. İnsan genetik olarak farklılıklar taşır. Bu farklılıklar insani özelliklerdir. Bu özellikler sayesinde insanlar birey olarak yaşarken toplum olarak yaşama biçimine geçmişlerdir.

Aile kurarak başlayan toplumsallaşma süreci nesillerin oluşması, dillerin oluşması ve farklılaşması, dinlerin ortaya çıkmasıyla topluluklara ve gelenek, göreneklerin, örf ve adetlerin oluşmasıyla da milletlere dönüşmüştür.

Aynı toprak parçası üzerinde, aynı kaderi ve ortak mirası paylaşan ortak tarih ve kültüre sahip olan insanların millet olarak bir arada yaşayıp örgütlenmesiyle devletler ortaya çıkmıştır. İnsanların farklı dünya algıları farklı aile yapılarının oluşmasına, farklı milletlerin meydana gelmesine ve farklı devletlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

İnsan genetik olarak da psikolojik olarak farklı farklı yaratılmıştır. Bu fıtrat gereği herkesin dünya algısı, kendine ait duygu ve düşüncesi farklı farklıdır. Temelde birleştirici noktalar olsa da din, vatan, dil gibi kavramların da zaman için farklı algılar ve anlayışlar ortaya çıkardığı görülmüştür.

Bunun sebebi farklı iklim özelliklerine, yeryüzü şekillere ve toprak yapısına sahip yerlerde yaşayan insanların beslenme şekilleri ve davranış alışkanlıklarıdır. Biyolojik ve psikolojik olarak insanları farklılaştıran etmenler bu şekildedir.

Farklılıklarımızla bir arada yaşamak bir erdemdir. İnsanları olduğu gibi kabul etmek, değiştirmeye çalışmamak ve özgürlükleri kısıtlamamak gerekir.

Farklı özelliklere sahip insanlara şu şekilde davranmalıyız:

Sevgi ve saygı içinde yaklaşmalıyız.

Tanıma, anlama ve anlamlandırma yolunu seçmeliyiz.

Hoşgörülü, adil ve vicdanlı olmalıyız.

Hiçbir şekilde yargılamamalıyız.

Doğruyu, iyiyi ve güzeli hep birlikte yaşamalıyız.

Paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma ortamları oluşturmalıyız.

Farklılıkları doğal olduğundan bir zenginlik olarak görmeliyiz.

Farklı Özelliklere Sahip Kişilere Nasıl Davranmalıyız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.