Ekonomik Gücün Bir Ülkenin Gelişmesindeki Rolü Ve Önemi

c20

Bu yazımızda ekonomik gücün bir ülkenin gelişmesindeki rolü ve önemi kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar bir arada yaşama ihtiyaçlarından dolayı bazı örgütlenme biçimleri oluşturmuşlardır. İnsani ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen bu örgütlenme biçimleri aile hayatının kurulmasıyla sosyallik kazanırken birliktelik duygu ve düşünceleriyle birlikler ve toplumlar oluşmasını sağlamıştır. Zamanla gelenek ve göreneklerin, örf ve adetlerin, din ve dil kaynaklı değerlerin yerleşik hale gelip kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla millet olgusu ortaya çıkmıştır.

Millet biçiminde örgütlenme şekilleri devlet sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır. Devlet sistemlerinde yönetimin yerleşik hale gelerek belli bir gelenek halinde değişmesi ve gelişmesi medeniyetlerin gelişmesini sağlamıştır.

Bir medeniyeti ya da bir ülkeyi bir güç haline getiren coğrafi konum olarak stratejik toprak bütünlüğü, nüfusun fazla olması ve bir fikir etrafında toplanan kişilerin bu fikri tarih boyunca geliştirmesidir. Bununla beraber iktisadi güç, siyasi ve idari gücün tamamlayıcısı olarak ortaya çıkar.

Ekonomik güç dengeleri iç ve dış ticarete, üretime, enerjiye bağlı olarak gelişmektedir. Bir ülkenin gelişmesinde ekonomik güç bağımsız olma mücadelesinin en önemli parçasıdır. Üreten toplumlar ticaret hacmini geliştirir. Enerji üretimi bir ülkenin bilim ve teknik bakımından gelişmesini sağlayarak modernleşmesini gerçekleştirir.

Modern ve çağdaş ülkelerin devlet sistemleri ve milli seviyeleri geleneklerden beslendiği kadar ekonomiden de beslenir. Çünkü paranın doğru kullanımı bir ülkeyi güçlü kılan en önemli unsurdur. Ekonomik güç dengeleri ise üretim kaynaklıdır. Tarım, gıda, hayvancılık, ticaret, enerji, yeraltı ve yerüstü kaynakları ekonomik güç dengelerini oluşturur. Millet ve devlet olarak kalıcılığı ve devamlılığı sağlayan bir rolü üstlenir.

Ekonomik Gücün Bir Ülkenin Gelişmesindeki Rolü Ve Önemi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.