Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Diğer Geçiş Dönemi Eserlerinden Ayıran Özellikler Sizce Nelerdir?

Aşağıda Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü diğer Geçiş Dönemi eserlerinden ayıran özellikler sizce nelerdir kısaca olarak ele alacağız.

Divanu Lugati’t-Türk, Türkçe-Arapça bir lugat olarak bilinmektedir. Bu eser 1072-1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınmıştır. Bağdat’ta yazılan eser dünya çapında bir öneme ve değere sahip olarak bilinmektedir. Lugat olarak çok yönlü bir eser olma özelliğine de sahiptir.

Divanı Lugati’t-Türk’ü ayıran özellikler de bulunmaktadır. Yazıldığı dönemde dilin gelişmesi, geleceğe taşınması, medeniyetler inşa etmesi, eğitimi geliştirmesi, devlet ve ilim adamlarının yetiştirilmesi noktasında temel bir eserdir. Bu eser sayesinde insanların dil, din, kültür, ahlak olarak sosyal hayatları kitabi bir değer kazanmıştır. Kadim yazma eserler, medeniyetlerin inşa edilmesinde talim ve terbiye noktasında, lugat ve lisan noktasında hayat hakkı oluşturmaktadır.

10 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.