Çocuk Gözünde Dünya Nasıldır Kompozisyon

Aşağıda çocuk gözünde dünya nasıldır kompozisyon kısaca olarak ele alacağız.

Çocukların öldüğü, annesiz ve babasız kaldığı, okulsuz ve sağlıksız bir şekilde yaşadığı bir dünya istemiyorum. Çocuklar temiz bir doğal çevrede sağlıklı bir şekilde yaşama hakkına sahiptirler. İmkan ve fırsat eşitliğini yaşamak ve adil bir şekilde eğitim ve öğretim imkanlarından yararlanmak durumundadırlar.

Günümüzde savaşların yaşandığı, doğal afetlerin zararlarının arttığı, çocuk istismarının olduğu bir dünyada yaşamak çocuklar için bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle insanlığın bu kriz anından acil müdahaleler ile kurtulması gerekir. Çocuklara değer verilmesi ve geleceğin emniyet altına alınması gerekir.

Çocuklar mutlu, huzurlu ve barış içinde parklarda oynadığı, bahçelerde dolaştığı, meyve ağaçlarını tanıdığı, bisikletlere bindiği ve uçakları seyrettiği bir dünya için yetişkinlerin bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri, çocukları kimsesiz bırakmamaları ve aile olgusuna özellikle değer vermesi gerekir.

Çocuklar masum ve saf insanlar olarak bilgiye aç kişilerdir. Onların berrak zihin ve dimağlarının korunması için tarafsız ve bağımsız bir eğitim ve öğretim anlayışının dünyayı tanımak v anlamlandırmak amacıyla verilmesi, iyi bir meslek sahibi olarak mutlu olmalarının da sağlanması gerekir.

Dünya ancak çocukların eliyle ve gözüyle düzelebilir. Çocuklar olarak gelecek nesillerin emniyette olması için sorumlulukların erken yaşlarda aşılanması ve verilmesi de gerekir.

Çocuk Gözünde Dünya Nasıldır Kompozisyon Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.