Bilinçaltı Nedir

Bilinçaltı Nedir, Bilinçaltı Ne Demek, Bilinçaltı Hakkında Bilgi

Psikanalizin kurucusu S. Freud’a gö­re tüm insanlarda doğuştan varolan özü ve amacı değişmeyen, insana özgü bir enerji deposu vardır, bu bilinçaltıdır.

Çocukluk döneminden başlayarak, istinilmeyen arzular, istekler bilinçten ve sosyal bilinçten (samür) itilerek bilinçaltı­na yerleştirilirler. Öğrenilen, etkisinde kal­dığımız olaylar, toplum tarafından istenil­meyen, kabul edilmeyen bu arzu ve istek­ler bilinçaltında saklanırlar.

S. Freud bu yüzden psikoloji insanın bi­linçaltını incelemelidir der. Çünkü bilinçaltı bi­lincinde içine alan daha geniş bir daire­dir. Bilinçaltında bulunan bu istenmeyen aruz ve istekler ben ve süper (sosyal) ben ile sürekli çatışma halindedir. Bilinçaltın­dan gelen bu enerjiler bilince yön veriyor­sa kişi anormal bir kişidir. Tedavi edilme­si gerekir.

Bilinçaltındaki itilmiş fiiller zaman za­man ortaya çıkarak tatmin olmaya çalışır­lar. itilmiş fiiller rüyalarla, serbest çağrı­şım  yoluyla, dil sürçmeleriyle ve alkol alın­dığı zaman ortaya çıkabilirler. Freud, bi­linçaltındaki itilmiş fiilleri bilince çıkarmak için bir metot da geliştirmiştir. Bu metot psikiyatrinin de temel metodu olan hipnotizma (suni uyutma) metodudur.

Bir Cevap Yazın

Top