Well-Off İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Well-Off İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Well-Off Nedir?

Well-Off kelimesi “zengin, varlıklı” anlamına gelir. Bu kelime, genellikle maddi olarak zengin olan insanları veya aileleri tanımlamak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1. Despite being well-off, she was always humble and never looked down on others. (Zengin olmasına rağmen, her zaman mütevazıydı ve başkalarına hor gözle bakmadı.)
2. The well-off businessman donated a large sum of money to the charity organization. (Zengin işadamı, hayır kurumuna büyük bir miktarda para bağışladı.)
3. Being well-off doesn’t necessarily mean you’re happy. (Zengin olmak mutlu olduğunuz anlamına gelmez.)
4. She lived in a well-off neighborhood with her family. (Ailesiyle birlikte zengin bir semtte yaşıyordu.)
5. The well-off couple went on a luxurious vacation to the Maldives. (Zengin çift, Maldivler’de lüks bir tatil yaptı.)
6. He inherited a large sum of money from his well-off grandparents. (Zengin büyük ebeveynlerinden büyük bir para mirası aldı.)
7. Many people believe that the well-off have an easier life, but that’s not always true. (Birçok insan, zenginlerin daha kolay bir hayatı olduğuna inanıyor, ancak bu her zaman doğru değildir.)
8. The well-off family owned several luxurious cars and a private jet. (Zengin aile birkaç lüks araba ve özel bir jet uçağı sahibiydi.)
9. Despite their well-off status, they were always very generous and helped those in need. (Zengin statülerine rağmen, her zaman çok cömerttiler ve ihtiyacı olanlara yardım ettiler.)
10. The well-off businessman was known for his extravagant parties and events. (Zengin iş adamı, gösterişli partileri ve etkinlikleriyle tanınıyordu.)
11. The well-off family’s mansion was located on the top of a hill, overlooking the city. (Zengin ailenin malikanesi, şehri gören tepenin üzerindeydi.)
12. She married a well-off man and never had to worry about money again. (Zengin bir adamla evlendi ve daha sonra para konusunda hiç endişe etmedi.)
13. The well-off businessman invested in several successful start-up companies. (Zengin iş adamı, birkaç başarılı start-up şirketine yatırım yaptı.)
14. The well-off couple’s children went to the most prestigious schools in the country. (Zengin çiftin çocukları ülkedeki en prestijli okullara gittiler.)
15. Many well-off people choose to live in gated communities for security and privacy reasons. (Birçok zengin insan, güvenlik ve gizlilik nedenleriyle kapalı topluluklarda yaşamayı tercih ediyor.)
16. The well-off family had a private chef who prepared all their meals. (Zengin ailenin tüm yemekler

  1. Despite being well-off, he always emphasized the importance of hard work and perseverance. (Zengin olmasına rağmen, her zaman çalışmanın ve azmin önemini vurguladı.)
  2. The well-off businessman was able to retire early and enjoy his wealth. (Zengin iş adamı, erken emekli olup zenginliğinin tadını çıkardı.)
  3. The well-off family donated a large amount of money to the local hospital to fund a new wing. (Zengin aile, yerel hastaneye yeni bir kanat için büyük bir miktarda para bağışladı.)
  4. She always felt guilty about being well-off while others were struggling to make ends meet. (Diğerleri uç uca zor gelirken, kendisinin zengin olmasından dolayı her zaman suçluluk duygusu hissetti.)

Türkçe Karşılıklar:

1. Zengin olmasına rağmen, her zaman mütevazıydı ve başkalarına hor gözle bakmadı.
2. Zengin işadamı, hayır kurumuna büyük bir miktarda para bağışladı.
3. Zengin olmak mutlu olduğunuz anlamına gelmez.
4. Ailesiyle birlikte zengin bir semtte yaşıyordu.
5. Zengin çift, Maldivler’de lüks bir tatil yaptı.
6. Zengin büyük ebeveynlerinden büyük bir para mirası aldı.
7. Birçok insan, zenginlerin daha kolay bir hayatı olduğuna inanıyor, ancak bu her zaman doğru değildir.
8. Zengin aile birkaç lüks araba ve özel bir jet uçağı sahibiydi.
9. Zengin statülerine rağmen, her zaman çok cömerttiler ve ihtiyacı olanlara yardım ettiler.
10. Zengin iş adamı, gösterişli partileri ve etkinlikleriyle tanınıyordu.
11. Zengin ailenin malikanesi, şehri gören tepenin üzerindeydi.
12. Zengin bir adamla evlendi ve daha sonra para konusunda hiç endişe etmedi.
13. Zengin iş adamı, birkaç başarılı start-up şirketine yatırım yaptı.
14. Zengin çiftin çocukları ülkedeki en prestijli okullara gittiler.
15. Birçok zengin insan, güvenlik ve gizlilik nedenleriyle kapalı topluluklarda yaşamayı tercih ediyor.
16. Zengin ailenin tüm yemeklerini hazırlayan özel bir şefi vardı.
17. Zengin olmasına rağmen, her zaman çalışmanın ve azmin önemini vurguladı.
18. Zengin iş adamı, erken emekli olup zenginliğinin tadını çıkardı.
19. Zengin aile, yerel hastaneye yeni bir kanat için büyük bir miktarda para bağışladı.
20. Diğerleri uç uca zor

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.