Well-Nigh İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Well-Nigh İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

“Well-Nigh” İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Neredeyse, hemen hemen, az daha.

 1. Almost: I well-nigh missed my flight this morning. (Bu sabah uçağımı neredeyse kaçırıyordum.)
 2. Nearly: The team well-nigh won the championship, but lost in the final. (Takım neredeyse şampiyonluğu kazandı, ama finalde kaybetti.)
 3. Virtually: He’s well-nigh impossible to please. (O, hemen hemen hiçbir zaman memnun edilemez.)
 4. Practically: We’ve well-nigh finished the project. (Projeyi neredeyse bitirdik.)
 5. Essentially: The two concepts are well-nigh identical. (İki kavram neredeyse aynıdır.)
 6. Barely: He well-nigh missed the deadline for the project. (Projenin teslim tarihini neredeyse kaçırıyordu.)
 7. Closely: The company is well-nigh bankrupt. (Şirket neredeyse iflas etmiş durumda.)
 8. Just about: The train is well-nigh here. (Tren hemen hemen burada.)
 9. More or less: The movie is well-nigh two hours long. (Film neredeyse iki saat sürer.)
 10. Almost entirely: The plan was well-nigh perfect, but had one flaw. (Plan neredeyse mükemmeldi, ama bir kusuru vardı.)
 11. Roughly: She well-nigh guessed the answer. (Cevabı neredeyse tahmin etti.)
 12. Just: He well-nigh made it to the finish line first. (Bitiş çizgisine neredeyse ilk sırada geldi.)
 13. Just about: The temperature is well-nigh freezing. (Sıcaklık neredeyse donma noktasında.)
 14. Nearly: The concert is well-nigh sold out. (Konser neredeyse tükendi.)
 15. Almost: The storm well-nigh destroyed the town. (Fırtına neredeyse kasabayı yıktı.)
 16. Barely: He well-nigh avoided the accident. (Kazayı neredeyse önledi.)
 17. Almost completely: The building was well-nigh empty. (Bina neredeyse tamamen boştu.)
 18. Just: The goal was well-nigh scored. (Gol neredeyse atıldı.)
 19. Closely: The company is well-nigh profitable. (Şirket neredeyse karlı.)
 20. Practically: The job is well-nigh impossible. (İş neredeyse imkansız.)
 1. Almost: I well-nigh forgot my keys. (Anahtarlarımı neredeyse unutuyordum.)
 2. More or less: The book is well-nigh 500 pages long. (Kitap neredeyse 500 sayfa uzunluğunda.)
 3. Virtually: The problem is well-nigh unsolvable. (Sorun hemen hemen çözümsüz.)
 4. Almost entirely: The project was well-nigh completed on time. (Proje neredeyse zamanında tamamlandı.)
 5. Roughly: She well-nigh estimated the cost of the renovation. (Yenilemenin maliyetini neredeyse tahmin etti.)
 6. Just about: The bus is well-nigh here. (Otobüs hemen hemen burada.)
 7. Almost: The storm well-nigh knocked out power to the entire city. (Fırtına neredeyse şehrin tamamına elektrik kesintisi yaşattı.)
 8. Nearly: The team well-nigh made it to the playoffs. (Takım neredeyse play-off’lara kalmayı başardı.)
 9. Closely: The company is well-nigh breaking even. (Şirket neredeyse maliyetleri karşılayacak kadar kazanıyor.)
 10. Barely: He well-nigh passed the exam. (Sınavı neredeyse geçiyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.