Wreak Havoc On İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Wreak Havoc On İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Wreak Havoc On Nedir?


Wreak Havoc On, “zarar vermek, yıkım yapmak, kaosa neden olmak” gibi anlamlara gelen bir deyimdir.

Örnek Cümleler:


1. The hurricane wreaked havoc on the city, causing widespread destruction. (Kasırga, geniş çapta yıkıma neden olarak şehre büyük zarar verdi.)
2. The new policy is likely to wreak havoc on the company’s financial performance. (Yeni politikanın, şirketin finansal performansına büyük zarar vereceği muhtemeldir.)
3. The virus has wreaked havoc on the world, causing a global health crisis. (Virüs, dünyada küresel bir sağlık krizine neden olarak büyük zarar verdi.)
4. The earthquake wreaked havoc on the small town, destroying many buildings. (Deprem, küçük kasabaya büyük zarar vererek birçok binayı yıktı.)
5. The cyber attack wreaked havoc on the company’s computer systems, causing them to shut down. (Siber saldırı, şirketin bilgisayar sistemlerine büyük zarar vererek kapatılmasına neden oldu.)
6. The new boss is wreaking havoc on the company’s morale with his harsh management style. (Yeni patron, sert yönetim tarzıyla şirketin moraline büyük zarar veriyor.)
7. The floods have wreaked havoc on the farmers’ crops, destroying their livelihoods. (Sel, çiftçilerin ürünlerine büyük zarar vererek geçim kaynaklarını yok etti.)
8. The rioters wreaked havoc on the city center, vandalizing shops and setting fires. (Ayaklanmacılar, mağazaları vandalize ederek yangın çıkararak şehir merkezine büyük zarar verdiler.)
9. The invasive species is wreaking havoc on the local ecosystem, driving native species to extinction. (Yabancı türler, yerli türleri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak yerel ekosisteme büyük zarar veriyor.)
10. The budget cuts have wreaked havoc on the school system, resulting in larger class sizes and fewer resources for students. (Bütçe kesintileri, okul sistemi üzerinde büyük bir etki yaratıyor ve öğrenciler için daha az kaynak ve daha kalabalık sınıflarla sonuçlanıyor.)
11. The pandemic has wreaking havoc on the community, leading to increased crime and addiction. (Uyuşturucu salgını, toplulukta artan suç ve bağımlılığa neden olarak büyük bir etki yaratıyor.)

 1. The tornado wreaked havoc on the small town, destroying homes and businesses. (Tornado, evleri ve işletmeleri yıkarak küçük kasabaya büyük zarar verdi.)
 2. The economic downturn has wreaked havoc on the job market, leaving many people unemployed. (Ekonomik durgunluk, iş piyasasına büyük zarar vererek birçok kişinin işsiz kalmasına neden oldu.)
 3. The forest fires have wreaked havoc on the wildlife, destroying their habitats and causing many species to go extinct. (Orman yangınları, habitatlarını yok ederek birçok türün neslinin tükenmesine neden olarak yaban hayatına büyük zarar verdi.)
 4. The terrorist attack wreaked havoc on the city, causing fear and panic among the population. (Terör saldırısı, nüfus arasında korku ve paniğe neden olarak şehre büyük zarar verdi.)
 5. The oil spill wreaked havoc on the environment, polluting the ocean and killing marine life. (Petrolden sızıntı, okyanusu kirleterek deniz canlılarının ölümüne neden olarak çevreye büyük zarar verdi.)
 6. The war has wreaked havoc on the country, causing widespread destruction and displacement of civilians. (Savaş, geniş çapta yıkıma ve sivillerin yerinden edilmesine neden olarak ülkeye büyük zarar verdi.)
 7. The drought has wreaked havoc on the farmers’ crops, leading to food shortages and higher prices. (Kuraklık, çiftçilerin ürünlerine zarar vererek gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara neden oldu.)
 8. The computer virus wreaked havoc on the company’s data, causing them to lose important information. (Bilgisayar virüsü, şirketin verilerine zarar vererek önemli bilgilerin kaybolmasına neden oldu.)

1 yorum

 1. Wow, this article about “wreak havoc on” was extremely informative! As a top-performing student in my class, I am always looking for ways to improve my vocabulary and this article definitely did the trick.

  The examples given in the article were particularly helpful in understanding how to use this phrase in different contexts. For instance, “The hurricane wreaked havoc on the coastal town, leaving many homeless and without power” and “The prankster decided to wreak havoc on the school by pulling the fire alarm during class.”

  Thank you to the author for writing such an engaging and educational piece. I will definitely be sharing this with my classmates to help elevate our academic prowess.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.