Weather Wane İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Weather Wane İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Weather Vane Nedir?


Weather vane, genellikle rüzgar yönünü belirlemek için kullanılan bir araçtır. Genellikle üst kısmında bir ok veya yön göstergesi bulunan bir direğe monte edilir ve rüzgarın yönüne doğru döner.

Örnek cümleler:


1. The weather vane on top of the barn spun in circles as the storm approached. (Fırtına yaklaştıkça ahırın tepesindeki hava yönü göstergesi daireler çizerek döndü.)
2. I always check the weather vane before I go sailing to see which way the wind is blowing. (Hangi yöne rüzgarın estiğini görmek için her zaman yelken açmadan önce hava yönü göstergesine bakarım.)
3. The weather vane atop the church steeple showed the wind coming from the south. (Kilisenin kulesindeki hava yönü göstergesi güneyden esen rüzgarı gösteriyordu.)
4. The farmer noticed that the weather vane on his barn was broken and needed to be fixed. (Çiftçi ahırındaki hava yönü göstergesinin kırık olduğunu fark etti ve tamir edilmesi gerektiğini anladı.)
5. The weather vane on the old Victorian house was rusted and barely moved in the wind. (Eski Victorian evinin hava yönü göstergesi paslanmıştı ve rüzgarla neredeyse hiç hareket etmiyordu.)
6. I was able to predict the weather by observing the movements of the weather vane. (Hava yönü göstergesinin hareketlerini gözlemleyerek hava durumunu tahmin edebildim.)
7. The weather vane was made of copper and had a beautiful patina that gleamed in the sunlight. (Hava yönü göstergesi bakırdan yapılmıştı ve güneş ışığında parıldayan güzel bir patinaya sahipti.)
8. The little girl watched in amazement as the weather vane twirled in the wind. (Küçük kız hava yönü göstergesinin rüzgarla döndüğünü hayretle izledi.)
9. The weather vane is a useful tool for farmers to determine the best time to harvest their crops. (Hava yönü göstergesi, çiftçilerin hasat yapmak için en iyi zamanı belirlemelerine yardımcı olan faydalı bir araçtır.)
10. The weather vane atop the lighthouse helped guide ships safely to shore. (Fenerin tepesindeki hava yönü göstergesi, gemilerin güvenli bir şekilde karaya yönlendirilmesine yardımcı oldu.)
11. The weather vane was bent from years of exposure to strong winds. (Hava yönü göstergesi, güçlü rüzgarlara yıllarca maruz kalması nedeniyle eğilmişti.)
12. I climbed to the top of the hill to get

a better view of the weather vane on the nearby church. (Yakındaki kilisenin hava yönü göstergesini daha iyi görmek için tepeye çıktım.)
13. The weather vane indicated that a storm was coming, so we quickly brought in our outdoor furniture. (Hava yönü göstergesi bir fırtınanın geldiğini gösterdi, bu yüzden hızla dış mobilyalarımızı içeri aldık.)

  1. The weather vane was spinning so fast that it was difficult to tell which way the wind was blowing. (Hava yönü göstergesi o kadar hızlı dönüyordu ki rüzgarın hangi yönde estiğini anlamak zordu.)
  2. The weather vane had a rooster on top, which was a traditional symbol of good luck. (Hava yönü göstergesi üstünde bir horoz vardı, bu da iyi şansın geleneksel bir sembolüydü.)
  3. The weather vane on the town hall was old and rusty, but it still worked perfectly. (Belediye binasındaki hava yönü göstergesi eski ve paslıydı, ancak hala mükemmel şekilde çalışıyordu.)
  4. The weather vane was so high up that it was difficult to see from the ground. (Hava yönü göstergesi o kadar yüksekteydi ki yerden görülmek zordu.)
  5. The weather vane on the roof of the house was shaped like a sailboat, which was fitting since the family loved to sail. (Evdeki çatıdaki hava yönü göstergesi bir yelkenli tekne şeklindeydi, aile yelken yapmayı sevdiği için uygun bir seçimdi.)
  6. The weather vane pointed directly to the north, indicating that winter was on its way. (Hava yönü göstergesi doğrudan kuzeye işaret etti, kışın yaklaştığını gösteriyordu.)
  7. The weather vane had been in the family for generations, and it held sentimental value for everyone. (Hava yönü göstergesi nesiller boyunca ailede kalmış ve herkes için duygusal bir değere sahipti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.