Vaunt İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vaunt İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vaunt

Vaunt, özellikle kendini övmek veya övmek anlamına gelen bir fiildir.

Örnek cümleler:

 1. He loves to vaunt his accomplishments. (O, başarılarını övmeyi seviyor.)
 2. She vaunted her wealth at the party. (Partide zenginliğini övdü.)
 3. He constantly vaunts his intelligence to his colleagues. (Sürekli olarak meslektaşlarına zekasını övüyor.)
 4. The company’s CEO vaunted the company’s success at the shareholder meeting. (Şirketin CEO’su, hissedar toplantısında şirketin başarısını övdü.)
 5. She vaunts her beauty and charm to everyone she meets. (Güzelliğini ve cazibesini tanıştığı herkese övüyor.)
 6. He vaunts his athletic abilities to impress others. (Başkalarını etkilemek için spor yeteneklerini övüyor.)
 7. She vaunted her expensive car in front of her friends. (Arkadaşları önünde pahalı arabasını övdü.)
 8. The politician vaunted his record on healthcare reform. (Politikacı, sağlık reformundaki başarılarını övdü.)
 9. He vaunts his experience in the industry to get ahead. (İlerlemek için sektördeki deneyimini övüyor.)
 10. The salesperson vaunted the features of the product to the customer. (Satış elemanı, müşteriye ürünün özelliklerini övdü.)
 11. She vaunts her cooking skills to her guests. (Misafirlerine yemek yapma becerilerini övüyor.)
 12. He vaunts his academic achievements to his parents. (Ebeveynlerine akademik başarılarını övüyor.)
 13. The actor vaunted his performance in the new movie during the interview. (Aktör, röportaj sırasında yeni filmdiraki performansını övdü.)
 14. She vaunts her fashion sense to her followers on social media. (Sosyal medyada takipçilerine modayla ilgili bilgisini övüyor.)
 15. He vaunts his financial success to his colleagues. (Meslektaşlarına finansal başarısını övüyor.)
 16. The athlete vaunted his training routine to his fans. (Sporcu, hayranlarına antrenman rutinini övdü.)
 17. She vaunted her musical talent at the talent show. (Yetenek gösterisinde müzikal yeteneğini övdü.)
 18. He vaunted his leadership skills to his team. (Ekibine liderlik becerilerini övdü.)
 19. The entrepreneur vaunted his business strategy to investors. (Girişimci, yatırımcılara iş stratejisini övdü.)
 20. She vaunted her fluency in multiple languages to impress her classmates. (Sınıf arkadaşlarını etkilemek için çoklu dil bilgisi yeteneğini övdü.)

Devam et

Devam et, bir eylemi veya faaliyeti sürdürmek anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. The team decided to devam et with the project despite facing some challenges. (Takım, bazı zorluklarla karşılaşmalarına rağmen projeye devam etmeye karar verdi.)
 2. She told her students to devam et studying for the exam. (Sınav için çalışmaya devam etmelerini öğrencilerine söyledi.)
 3. The company plans to devam et expanding into new markets. (Şirket, yeni pazarlara açılmaya devam etmeyi planlıyor.)
 4. He asked his colleague to devam et working on the report. (Rapor üzerinde çalışmaya devam etmesi için meslektaşına sordu.)
 5. She promised to devam et supporting her friend through tough times. (Zor zamanlarında arkadaşını desteklemeye devam edeceği sözünü verdi.)
 6. The athlete decided to devam et training despite the injury. (Sakatlığa rağmen antrenmana devam etmeye karar veren sporcu.)
 7. The restaurant plans to devam et offering delivery services to customers. (Restoran, müşterilere teslimat hizmeti sunmaya devam etmeyi planlıyor.)
 8. He encouraged his team to devam et working on the project until completion. (Proje tamamlanana kadar ekibine çalışmaya devam etmelerini teşvik etti.)
 9. She decided to devam et with her hobby of painting. (Resim yapma hobisine devam etmeye karar verdi.)
 10. The company promised to devam et providing quality customer service. (Şirket, kaliteli müşteri hizmeti sunmaya devam edeceklerini söz verdi.)
 11. He decided to devam et with the therapy sessions to improve his mental health. (Zihinsel sağlığını iyileştirmek için terapi seanslarına devam etmeye karar verdi.)
 12. The team leader reminded everyone to devam et following safety protocols. (Takım lideri, güvenlik protokollerine uyulmaya devam edilmesi gerektiğini hatırlattı.)
 13. She promised to devam et pursuing her dreams despite facing obstacles. (Engellerle karşılaşmasına rağmen hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceği sözünü verdi.)
 14. The student decided to devam et working on the project despite feeling overwhelmed. (Sıkıldığı hissetmesine rağmen projede çalışmaya devam etmeye karar veren öğrenci.)
 15. The company plans to devam et investing in renewable energy sources. (Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.)
 16. He reminded his friend to devam et practicing the guitar to improve his skills. (Becerilerini geliştirmek için gitar çalmaya devam etmesi gerektiğini arkadaşına hatırlattı.)
 17. The team decided to devam et with the meeting

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.