Vault İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vault İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vault Nedir?

Vault, gizli ve değerli şeylerin saklanması için özel olarak tasarlanmış güvenli bir depodur. Bu depo genellikle çelik veya beton gibi dayanıklı malzemelerden yapılmış ve sadece belirli kişilerin erişebileceği şekilde tasarlanmıştır.

Örnek Cümleler:

 1. I keep my important documents in a vault at the bank. (Önemli belgelerimi bankadaki kasada saklıyorum.)
 2. The museum’s vault contains some of the world’s most valuable artifacts. (Müzenin kasası dünyanın en değerli eserlerinden bazılarını içeriyor.)
 3. The thief was unable to break into the vault and steal the money. (Hırsız kasaya giremedi ve parayı çalamadı.)
 4. The company stores its confidential information in a high-security vault. (Şirket gizli bilgilerini yüksek güvenlikli bir kasada saklıyor.)
 5. The vault door is made of solid steel and is nearly impossible to open without the correct code. (Kasa kapısı sağlam çelikten yapılmış ve doğru kod olmadan neredeyse açılamaz.)
 6. The diamond was kept in a secure vault to prevent theft. (Elmas hırsızlığı önlemek için güvenli bir kasada tutuldu.)
 7. The vault’s combination lock requires three different numbers to be entered in the correct order. (Kasanın kombinasyon kilidi doğru sırayla üç farklı sayının girilmesini gerektirir.)
 8. The bank charges a fee for renting a vault to store valuables. (Banka değerli eşyaları saklamak için bir kasayı kiralama ücreti alır.)
 9. The movie plot centers around a heist of a heavily guarded vault. (Film konusu ağır güvenlikli bir kasayı soyma etrafında dönüyor.)
 10. The vault’s security system includes cameras, alarms, and motion detectors. (Kasanın güvenlik sistemi kameralar, alarm ve hareket algılayıcılarını içerir.)
 11. The treasure hunters finally found the hidden vault after years of searching. (Define avcıları yıllarca arama yaptıktan sonra nihayet gizli kasanın yerini buldular.)
 12. The bank vault was damaged in the robbery attempt. (Banka kasası soygun girişiminde hasar gördü.)
 13. The company’s servers are protected by a vault that can only be accessed by authorized personnel. (Şirket sunucuları yetkili personel tarafından erişilebilen bir kasayla korunmaktadır.)
 14. The vault’s security guard checked the visitors’ identification before allowing them to enter. (Kasanın güvenlik görevlisi ziyaretçilerin kimliklerini kontrol etti ve sonra içeri girmelerine izin verdi.)
 15. The valuable artwork was transported in a secure vault to its new location. (Değerli sanat eseri güvenli bir kasada yeni yerine taşındı.)
 16. The vault is equipped with a time-lock
 1. The thief spent months planning how to break into the vault undetected. (Hırsız kasaya fark edilmeden nasıl gireceğini planlamak için aylarını harcadı.)
 2. The museum curator carefully selected which artifacts would be stored in the vault for safekeeping. (Müze küratörü güvenliği için hangi eserlerin kasada saklanacağını dikkatle seçti.)
 3. The vault’s thick walls and sturdy construction make it nearly impenetrable. (Kasanın kalın duvarları ve sağlam yapısı neredeyse içeri girilmez hale getiriyor.)
 4. The government stores important documents and records in a vault to protect them from disasters such as fires and floods. (Hükümet önemli belgeleri ve kayıtları yangın ve sel gibi felaketlerden korumak için bir kasada saklar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.