Untiringly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Untiringly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Untiringly İle İlgili Cümleler

Kelime Türkçe Anlamı: Yorulmadan, usanmadan, çalışkan bir şekilde.

 1. He worked untiringly to finish his project on time. (Projesini zamanında bitirmek için usanmadan çalıştı.)
 2. She devoted herself untiringly to her research. (Araştırmasına usanmadan kendini adamıştı.)
 3. The team untiringly pursued their goal until they achieved it. (Takım hedeflerini elde edene kadar usanmadan takip etti.)
 4. The volunteers worked untiringly to help those in need. (Gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için usanmadan çalıştılar.)
 5. He pursued his passion for music untiringly. (Müziğe olan tutkusunu usanmadan sürdürdü.)
 6. The artist painted untiringly until he was satisfied with his work. (Sanatçı işiyle memnun olana kadar usanmadan resim yaptı.)
 7. She campaigned untiringly for equal rights for all. (Eşit haklar için usanmadan kampanya yürüttü.)
 8. The athlete trained untiringly every day to improve her performance. (Sporcu performansını artırmak için her gün usanmadan antrenman yaptı.)
 9. The scientist conducted experiments untiringly until she found the solution. (Bilim adamı çözümü bulana kadar usanmadan deneyler yaptı.)
 10. He practiced his speech untiringly until he could recite it flawlessly. (Konuşmasını hatasız bir şekilde söyleyebilene kadar usanmadan pratik yaptı.)
 11. She studied untiringly for her exams and got excellent grades. (Sınavları için usanmadan çalıştı ve mükemmel notlar aldı.)
 12. The writer wrote untiringly for hours, lost in his imagination. (Yazar hayal gücüne dalıp saatlerce usanmadan yazdı.)
 13. The teacher patiently and untiringly helped her students with their assignments. (Öğretmen sabırla ve usanmadan öğrencilerine ödevlerinde yardım etti.)
 14. The entrepreneur worked untiringly to turn his ideas into a successful business. (Girişimci fikirlerini başarılı bir işe dönüştürmek için usanmadan çalıştı.)
 15. The doctor untiringly cared for her patients, even after long shifts. (Doktor uzun vardiyalarından sonra bile hastalarına usanmadan bakım gösterdi.)
 16. The chef prepared the meal untiringly, ensuring every detail was perfect. (Şef her detayın mükemmel olduğundan emin olmak için usanmadan yemek hazırladı.)
 17. The musician practiced his instrument untiringly, striving for perfection. (Müzisyen kusursuzluğa ulaşmak için usanmadan enstrümanını çaldı.)
 18. The photographer tirelessly captured every moment of the wedding. (Fotoğrafçı düğünün her anını usanmadan kaydetti.)
 19. The

research team worked untiringly to find a cure for the disease. (Araştırma ekibi hastalığın tedavisi için usanmadan çalıştı.)
20. The activist untiringly fought for environmental protection and sustainability. (Aktivist çevre koruma ve sürdürülebilirlik için usanmadan mücadele etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.