Ünlü Düşmesi 10 Tane Örnek

Aşağıda ünlü düşmesi 10 tane örnek kısaca olarak ele alacağız.

Ses olayları kelimelerin yapısında da meydana gelebilir. Ses bilgisi bakımından kelimede anlam konusunun iyi anlaşılması ve öğrenilmesi gerekir. Türkçedeki sesli harflerin uyumu yazarken ve konuşurken bazı değişikliklerin kurallara bağlı olarak gerçekleşmesini sağlar. Benzeşme, kaynaşma, yumuşama, düşme gibi olaylar sesli harflerin ve sessiz harflerin özelliklerine göre değişiklik göstermekte ve kelime yapısının değişmesinde etkin rol oynamaktadır. Ünlü düşmesi en az iki hece olan kelimelerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ikinci hecedeki ünlünün düşmesi ile gerçekleşir.

Ünlü düşmesine örnekler şu şekildedir:

*isim-im > ismim

*keşif-im > keşfim

*omuz-un > omzun

*alın-ın > alnın

*beyin-in > beynin

*fikir-im > fikrim

*çevir-e > çevre

*ağız-ı > ağzı

*burun-u > burnu

*koyun-u > koynu

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.