Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Aralık 2021

Ödev 2019

Sagu Türünün Ortaya Çıkması ve Çeşitlenmesinde Etkili Olan Unsurları Belirtiniz.

Aşağıda sagu türünün ortaya çıkması ve çeşitlenmesinde etkili olan unsurları belirtiniz kısaca olarak ele alacağız. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat türleri...

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Diğer Geçiş Dönemi Eserlerinden Ayıran Özellikler Sizce Nelerdir?

Aşağıda Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü diğer Geçiş Dönemi eserlerinden ayıran özellikler sizce nelerdir kısaca olarak ele alacağız. Divanu Lugati’t-Türk, Türkçe-Arapça bir lugat...

Eski Türklerdeki Toplumsal ve Kültürel Değerlerle İçinde Yaşadığımız Toplumun Toplumsal ve Kültürel Değerleri Benzerlik Gösteriyor mu?

Aşağıda Eski Türklerdeki toplumsal ve kültürel değerlerle içinde yaşadığımız toplumun toplumsal ve kültürel değerleri benzerlik gösteriyor mu kısaca olarak ele...

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatının İlk Eserlerinde İnsanlara Genellikle Güzel Ahlakın ve Dinî Düşüncelerin Öğretilmeye Çalışılmasının Temel Nedenleri Neler Olabilir?

Aşağıda İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının ilk eserlerinde insanlara genellikle güzel ahlakın ve dinî düşüncelerin öğretilmeye çalışılmasının temel nedenleri neler olabilir...

Cahil İnsanla Okumuş İnsan Arasında Ne Gibi Farklar Olur? Düşüncelerinizi Sözlü Olarak İfade Ediniz.

Aşağıda cahil insanla okumuş insan arasında ne gibi farklar olur? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz kısaca olarak ele alacağız. Cahillik,...

Anadolu’nun İslamlaşmasında Rolü Olan Türk Büyüklerinden Bildiklerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Aşağıda Anadolu’nun İslamlaşmasında rolü olan Türk büyüklerinden bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız kısaca olarak ele alacağız. Anadolu yüzlerce yıllık bir Müslüman coğrafyası...

Toplumda Sevilen, Değer Verilen Bir Birey Olmak İçin Neler Yapmalıyız? Tartışınız.

Aşağıda toplumda sevilen, değer verilen bir birey olmak için neler yapmalıyız? Tartışınız kısaca olarak ele alacağız. İnsanlar sevilen ve değer...

İnsan Niçin Tövbe Etmek İhtiyacı Hisseder? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Aşağıda insan niçin tövbe etmek ihtiyacı hisseder? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız kısaca olarak ele alacağız. İnsanlar hatasız ve günahsız bir hayat...

Aşk, Yaşamın Her Safhasında İnsana Eşlik Edip Yoldaş Olur mu? İnsan Fani Aşkla Yaratıcısına Yakınlaşabilir mi?

Aşağıda Aşk, yaşamın her safhasında insana eşlik edip yoldaş olur mu? İnsan fani aşkla yaratıcısına yakınlaşabilir mi kısaca olarak ele...

Aşk; Duygu, Bilinç ve Ruhsal Gelişim Seviyesine Göre Her İnsanda Farklı mıdır? Sınıf Ortamında Tartışınız.

Aşağıda aşk; duygu, bilinç ve ruhsal gelişim seviyesine göre her insanda farklı mıdır? Sınıf ortamında tartışınız kısaca olarak ele alacağız....

Beşerî Aşkla İlahi Aşkı Birbirinden Ayıran Özellikler Nelerdir? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Aşağıda beşerî aşkla ilahi aşkı birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız kısaca olarak ele alacağız. Beşeri aşk ve ilahi...

Geçmişten Geleceğe Taşınan Kültür Miraslarımızdan Bildiklerinizi Sözlü Olarak İfade Ediniz.

Aşağıda geçmişten geleceğe taşınan kültür miraslarımızdan bildiklerinizi sözlü olarak ifade ediniz kısaca olarak ele alacağız. Toplumumuzda sözlü edebiyat kültürü türküler,...

Toplumumuzda Mâniler Genellikle Hangi Ortamlarda, Hangi Amaçla Söylenir?

Aşağıda toplumumuzda mâniler genellikle hangi ortamlarda, hangi amaçla söylenir kısaca olarak ele alacağız. Toplumumuzda sözlü edebiyat kültürü türküler, masallar, destanlar,...

Kültür Hâzinemizin En Önemli ve Edebî Unsurlarından Biri Olan Türkülerimiz, Geçmişi Aydınlatarak Millete Ait Geleneği Geleceğe Aktarmada Nasıl Bir Görev Üstlenir?

Aşağıda kültür hâzinemizin en önemli ve edebî unsurlarından biri olan türkülerimiz, geçmişi aydınlatarak millete ait geleneği geleceğe aktarmada nasıl bir...

Türküler, Mitolojik Dönemden Günümüze Uzanan Uzun İnce Bir Çizgide Türklerin Sosyal, Siyasal, Dinî ve Kültürel Hayatının Her Safhasında Yer Almıştır. Bunun Nedeni Sizce Ne Olabilir?

Aşağıda Türküler, mitolojik dönemden günümüze uzanan uzun ince bir çizgide Türklerin sosyal, siyasal, dinî ve kültürel hayatının her safhasında yer...

Sonraki Sayfa »