Unbecoming İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unbecoming İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unbecoming

Unbecoming, “yakışıksız” veya “uygunsuz” anlamına gelir.

 1. His behavior at the party was unbecoming of a gentleman. (Partideki davranışları bir beyefendiye yakışmazdı.)
 2. It is unbecoming for a teacher to lose their temper in class. (Bir öğretmenin sınıfta sinirlenmesi uygun değildir.)
 3. The way he spoke to his boss was unbecoming of an employee. (Patronuna konuşma şekli bir çalışana yakışmaz.)
 4. Her dress was unbecoming and didn’t suit the occasion. (Giysisi uygun olmayan ve olaya uymayan bir şeydi.)
 5. Cheating on the exam is unbecoming of an honest student. (Sınavda kopya çekmek dürüst bir öğrenciye yakışmaz.)
 6. The athlete’s behavior was unbecoming of a professional sportsman. (Sporcu davranışları profesyonel bir sporcu için uygun değildi.)
 7. She found the jokes unbecoming and offensive. (Şakaları uygun olmayan ve rahatsız edici buldu.)
 8. The company’s treatment of its employees was unbecoming of a reputable organization. (Şirketin çalışanlarına davranışı saygın bir kuruluş için uygun değildi.)
 9. The politician’s behavior was unbecoming and tarnished his reputation. (Siyasetçinin davranışları uygun değildi ve itibarını lekeleyen nitelikteydi.)
 10. The remarks made by the guest were unbecoming of a polite conversation. (Misafirin sözleri kibar bir konuşmaya yakışmazdı.)
 11. The way he treated his wife was unbecoming of a loving husband. (Eşiyle olan davranışları bir sevgi dolu eş için uygun değildi.)
 12. Her makeup was unbecoming and made her look older than she was. (Makyajı uygun olmayan ve gerçek yaşından daha yaşlı görünmesine sebep oldu.)
 13. The comments he made about her appearance were unbecoming and disrespectful. (Onun görünüşü hakkındaki yorumları uygun değildi ve saygısızdı.)
 14. The language used by the customer was unbecoming of a polite conversation. (Müşterinin kullandığı dil kibar bir konuşmaya yakışmazdı.)
 15. The way the manager handled the situation was unbecoming of a professional. (Yöneticinin durumu ele alışı profesyonel biri için uygun değildi.)
 16. His behavior in court was unbecoming of a lawyer. (Mahkemedeki davranışları bir avukata yakışmazdı.)
 17. The way he treated his mother was unbecoming of a respectful son. (Annesine olan davranışları saygılı bir oğul için uygun değildi.)
 18. The language used by the politician was unbecoming of a leader. (Siyasetçinin kullandığı dil bir lider için uygun değildi.)
 19. Her behavior at the party was unbecoming and caused a scene. (Partideki

davranışı uygun olmayan ve bir sahne çıkaran nitelikteydi.)
20. The way he treated his co-workers was unbecoming of a team player. (İş arkadaşlarına davranışı takım oyuncusu için uygun değildi.)

(Note: Some of these sentences may not have a direct Turkish equivalent, so the translations are meant to convey the general meaning of the sentence.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.