Ubiquitousness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ubiquitousness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ubiquitousness Nedir?

Ubiquitousness, her yerde bulunabilme veya yaygınlık anlamına gelir. Bu kelime, bir şeyin veya birinin her yerde var olması veya mevcut olması durumunu ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. Technology’s ubiquitousness has changed the way we live. (Teknolojinin yaygınlığı, yaşam biçimimizi değiştirdi.)
 2. The ubiquitousness of plastic has become a global concern. (Plastik yaygınlığı, küresel bir endişe haline geldi.)
 3. The internet’s ubiquitousness has made information easily accessible. (İnternetin yaygınlığı, bilgiye kolay erişim sağladı.)
 4. The ubiquitousness of fast food chains is a sign of globalization. (Fast food zincirlerinin yaygınlığı, küreselleşmenin bir işaretidir.)
 5. The ubiquitousness of smartphones has revolutionized communication. (Akıllı telefonların yaygınlığı, iletişimi devrimleştirdi.)
 6. The ubiquitousness of social media has changed the way we interact. (Sosyal medyanın yaygınlığı, etkileşim şeklimizi değiştirdi.)
 7. The ubiquitousness of online shopping has transformed the retail industry. (Çevrimiçi alışverişin yaygınlığı, perakende endüstrisini dönüştürdü.)
 8. The ubiquitousness of cars has caused environmental problems. (Arabaların yaygınlığı, çevresel sorunlara neden oldu.)
 9. The ubiquitousness of advertising has made it difficult to avoid. (Reklamın yaygınlığı, kaçınılmaz hale getirdi.)
 10. The ubiquitousness of email has made communication more efficient. (E-postanın yaygınlığı, iletişimi daha verimli hale getirdi.)
 11. The ubiquitousness of music has the power to bring people together. (Müziğin yaygınlığı, insanları bir araya getirme gücüne sahiptir.)
 12. The ubiquitousness of smartphones has led to addiction problems. (Akıllı telefonların yaygınlığı, bağımlılık sorunlarına yol açtı.)
 13. The ubiquitousness of fast food has led to health problems. (Fast food’un yaygınlığı, sağlık sorunlarına yol açtı.)
 14. The ubiquitousness of social media has created a new form of celebrity. (Sosyal medyanın yaygınlığı, yeni bir ünlü türü yarattı.)
 15. The ubiquitousness of the internet has made remote work possible. (İnternetin yaygınlığı, uzaktan çalışmayı mümkün kıldı.)
 16. The ubiquitousness of air conditioning has changed our expectations for comfort. (Klimanın yaygınlığı, konfor beklentilerimizi değiştirdi.)
 17. The ubiquitousness of cars has made walking and biking less common. (Arabaların yaygınlığı, yürüme ve bisiklete binme oranlarını azalttı.)
 18. The ubiquitousness of smartphones has changed the way we consume media. (Akıllı telefonların

yaygınlığı, medya tüketim şeklimizi değiştirdi.)
19. The ubiquitousness of surveillance cameras has raised privacy concerns. (Gözetim kameralarının yaygınlığı, gizlilik endişeleri oluşturdu.)

 1. The ubiquitousness of renewable energy sources is essential for combating climate change. (Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlığı, iklim değişikliğiyle mücadele için hayati öneme sahiptir.)

(Türkçe çevirileri kırmızı renkte yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.