Desegregation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desegregation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desegregation Nedir?


Desegregation, bir toplumda ayrımcılık yapılan bir grup ya da topluluğun ayrımcılıktan kurtarılması ve eşit haklara sahip olmasını sağlamak için uygulanan bir süreçtir.

Örnek cümleler:

 1. After desegregation, black students were finally able to attend the same schools as white students. (Desegregasyondan sonra, siyah öğrenciler artık beyaz öğrencilerle aynı okullara katılabildiler.)
 2. The Civil Rights Act of 1964 was a major step towards desegregation in America. (1964’teki Medeni Haklar Yasası, Amerika’da desegregasyon için önemli bir adımdı.)
 3. The university has made great progress in desegregating its student body. (Üniversite, öğrenci topluluğunu desegre etmek konusunda büyük ilerleme kaydetti.)
 4. Many people were resistant to desegregation efforts, believing that it would lead to chaos. (Birçok insan, desegregasyon çabalarına direnç gösterdi ve bunun kaosa neden olacağına inandı.)
 5. The desegregation of public transportation was a key part of the Civil Rights Movement. (Toplu taşımacılığın desegregasyonu, Medeni Haklar Hareketi’nin önemli bir parçasıydı.)
 6. The school board decided to desegregate the schools in order to comply with federal law. (Okul yönetimi, federal yasalara uyum sağlamak için okulları desegre etmeye karar verdi.)
 7. The desegregation of neighborhoods was a slow and difficult process. (Mahallelerin desegregasyonu yavaş ve zorlu bir süreçti.)
 8. The desegregation of sports teams helped to break down racial barriers. (Spor takımlarının desegregasyonu, ırksal engelleri kırmaya yardımcı oldu.)
 9. Many people still face discrimination even after desegregation. (Birçok insan, desegregasyondan sonra bile hala ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor.)
 10. The Supreme Court played a major role in desegregating schools in the United States. (Yüksek Mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki okulların desegre edilmesinde önemli bir rol oynadı.)
 11. The desegregation of businesses was a key part of the Civil Rights Movement. (İşletmelerin desegregasyonu, Medeni Haklar Hareketi’nin önemli bir parçasıydı.)
 12. Many people were arrested during desegregation protests. (Desegregasyon protestoları sırasında birçok insan tutuklandı.)
 13. The desegregation of the armed forces was a major victory for the Civil Rights Movement. (Silahlı kuvvetlerin desegregasyonu, Medeni Haklar Hareketi için büyük bir zaferdi.)
 14. The process of desegregation was met with resistance in many parts of the country. (Desegregasyon sü
 1. The desegregation of schools led to better educational opportunities for minority students. (Okulların desegregasyonu, azınlık öğrenciler için daha iyi eğitim fırsatlarına yol açtı.)
 2. The desegregation of housing was a major challenge in many urban areas. (Konutların desegregasyonu, birçok kentsel bölgede büyük bir zorluktu.)
 3. Many people lost their jobs during desegregation efforts as businesses closed down. (İşletmelerin kapanmasıyla birlikte birçok kişi, desegregasyon çabaları sırasında işlerini kaybetti.)
 4. The desegregation of universities was a long and difficult process. (Üniversitelerin desegregasyonu uzun ve zorlu bir süreçti.)
 5. The desegregation of public facilities was a major goal of the Civil Rights Movement. (Kamu tesislerinin desegregasyonu, Medeni Haklar Hareketi’nin önemli bir hedefiydi.)
 6. The desegregation of society is an ongoing process that still requires work. (Toplumun desegre edilmesi devam eden bir süreçtir ve hala çalışmaya ihtiyaç duyuyor.)

(Türkçe çeviriler kalın değil normal yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.