Ubiquitously İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ubiquitously İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ubiquitously Nedir?

Ubiquitously, “her yerde, yaygın bir şekilde” anlamına gelen bir zarftır.

Örnek Cümleler:

 1. Ubiquitously found in the ocean, plastic waste is a major environmental problem. (Her yerde bulunan okyanuslarda, plastik atıklar büyük bir çevre sorunudur.)
 2. Social media has become ubiquitous in today’s society. (Sosyal medya, bugünün toplumunda yaygın bir hale geldi.)
 3. The company’s logo was ubiquitous at the conference, appearing on banners, brochures, and even the attendees’ name tags. (Şirketin logosu konferansta her yerdeydi, afişlerde, broşürlerde ve hatta katılımcıların adlarına takılan rozetlerde bile göründü.)
 4. The smell of freshly baked bread was ubiquitous in the bakery. (Taze pişmiş ekmek kokusu fırında her yerdeydi.)
 5. The use of smartphones is ubiquitous among young people. (Akıllı telefonların kullanımı gençler arasında yaygındır.)
 6. The impact of climate change is ubiquitous, affecting everything from weather patterns to wildlife habitats. (İklim değişikliğinin etkisi her yerde hissediliyor, hava koşullarından yaban hayatı yaşam alanlarına kadar her şeyi etkiliyor.)
 7. Fast food restaurants are ubiquitous in cities around the world. (Fast food restoranları dünya genelinde şehirlerde her yerde mevcuttur.)
 8. The use of English as a global language is ubiquitous. (Dünya genelinde İngilizce’nin küresel bir dil olarak kullanımı her yerde yaygındır.)
 9. The sound of traffic is ubiquitous in big cities. (Trafik sesi büyük şehirlerde her yerde duyulur.)
 10. Social distancing measures have become ubiquitous in public spaces during the pandemic. (Pandemi döneminde toplu alanlarda sosyal mesafe önlemleri yaygın hale geldi.)
 11. Advertising is ubiquitous in our daily lives, appearing on television, billboards, and even on the sides of buses. (Reklamlar günlük hayatımızda her yerde karşımıza çıkar, televizyonda, billboardlarda ve hatta otobüslerin yan t

araflarında bile görülebilir.)
12. The internet has made information ubiquitous, available at our fingertips. (İnternet bilgiyi her yerde, parmaklarımızın ucunda erişilebilir hale getirdi.)

 1. The use of plastic bags is ubiquitous in grocery stores, but efforts are being made to reduce their use. (Plastik poşetlerin kullanımı marketlerde her yerde yaygındır, ancak kullanımlarını azaltmak için çaba gösteriliyor.)
 2. The influence of technology is ubiquitous in modern society. (Teknolojinin etkisi modern toplumda her yerdedir.)
 3. Insects are ubiquitous in the natural world, playing important roles in ecosystems. (Böcekler doğal dünyada her yerde mevcuttur ve ekosistemlerde önemli roller oynarlar.)
 4. The smell of coffee is ubiquitous in cafes. (Kafelerde kahve kokusu her yerdedir.)
 5. The use of single-use plastics is ubiquitous, despite the harm they cause to the environment. (Tek kullanımlık plastiklerin kullanımı çevreye verdikleri zarara rağmen yaygındır.)
 6. The sound of music is ubiquitous in our lives, from the radio to our headphones. (Müziğin sesi hayatımızda her yerde, radyodan kulaklıklarımıza kadar duyulur.)
 7. The effects of climate change are ubiquitous in the Arctic, where melting ice is causing sea levels to rise. (İklim değişikliğinin etkileri Arktik’te her yerde hissediliyor, eriyen buzlar deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor.)
 8. The use of social media influencers is ubiquitous in marketing campaigns, as companies seek to reach younger audiences. (Sosyal medya etkileyicilerinin kullanımı pazarlama kampanyalarında her yerde yaygındır, çünkü şirketler daha genç kitlelere ulaşmayı hedefler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.