Desecration İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desecration İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desecration

Desecration, “kutsal sayılan bir şeyi saygısızca, aşağılayıcı bir şekilde ele almak veya tahrip etmek” anlamına gelir.

 1. Vandals committed desecration at the church last night. (Vandallar dün gece kilisede desekrasyon yaptılar.)
 2. The government condemned the desecration of the war memorial. (Hükümet, savaş anıtının desekrasyonunu kınadı.)
 3. The villagers were outraged by the desecration of their cemetery. (Köylüler, mezarlıklarının desekrasyonundan dolayı öfkeliydi.)
 4. The act of desecration caused a public outcry. (Desekrasyon eylemi halkın tepkisine neden oldu.)
 5. The desecration of the temple was seen as a sacrilege. (Tapınağın desekrasyonu kutsal saygısızlık olarak görüldü.)
 6. The suspect was arrested for desecrating a mosque. (Şüpheli camiye desekre yapmak suçlamasıyla tutuklandı.)
 7. The desecration of the flag is a serious offense in many countries. (Bayrağın desekrasyonu birçok ülkede ciddi bir suçtur.)
 8. The vandals left a trail of desecration behind them. (Vandallar arkalarında bir desekrasyon izi bıraktılar.)
 9. The desecration of the holy site sparked a religious conflict. (Kutsal yerin desekrasyonu dini bir çatışma başlattı.)
 10. The desecration of the cemetery was investigated by the police. (Mezarlık desekrasyonu polis tarafından araştırıldı.)
 11. The desecration of the altar was considered an act of sacrilege. (Altarın desekrasyonu kutsal saygısızlık olarak kabul edildi.)
 12. The desecration of the church was a blow to the community. (Kilisenin desekrasyonu topluluğa bir darbe oldu.)
 13. The desecration of the synagogue was an attack on the Jewish community. (Sinagogun desekrasyonu Yahudi toplumuna yönelik bir saldırıydı.)
 14. The desecration of the statue was an act of vandalism. (Heykelin desekrasyonu bir vandalizm eylemiydi.)
 15. The desecration of the holy book was condemned by religious leaders. (Kutsal kitabın desekrasyonu dini liderler tarafından kınandı.)
 16. The desecration of the sacred site caused a lot of controversy. (Kutsal yerin desekrasyonu birçok tartışmaya neden oldu.)
 17. The desecration of the shrine was seen as a disrespectful act. (Tapınağın desekrasyonu saygısız bir eylem olarak görüldü.)
 18. The desecration of the mosque was an attempt to provoke the Muslim community. (Caminin desekrasyonu Müslüman toplumu tahrik etmeye yönelik bir girişimdi.)
 1. The desecration of the cemetery was a violation of the sanctity of the dead. (Mezarlık desekrasyonu ölülerin kutsallığına saygısızlık anlamına geliyordu.)
 2. The desecration of the holy place was a heinous crime. (Kutsal yerin desekrasyonu iğrenç bir suçtu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.