Türk Devrimi Nedir Kısaca

Aşağıda Türk devrimi nedir kısaca olarak ele alacağız.

Dünya genelinde sosyal devrimler olarak toplumsal dönüşümler siyasi, sosyal ve kültürel temelli olarak yaşanmıştır. Türk devrimi de Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından gerçekleşen inkılaplar doğrultusunda yaşanmıştır.

Türk devriminin bir hareket olarak başlamasında ve devam etmesinde Mustafa Kemal Atatürk rol oynamıştır. Bir Osmanlı subayı olarak birçok savaşa katılıp zaferler kazanan bir asker kimliğiyle Milli Mücadele yıllarının ardından toplumsal olarak siyasi, askeri, sosyal ve kültürel bir dönüşümün başlangıcını kurumsal olarak gerçekleştirmeyi başarmıştır.

Türk devriminde, harf inkılabının yapılması, kılık kıyafet kanununun çıkarılması, şapka kanunun getirilmesi, medeni kanunun kabul edilmesi ve hilafetin de kaldırılması oldukça etkili olmuştur. Bu inkılaplar sayesinde dini, siyasi, idari, sosyal ve kültürel olarak köklü değişikliklerin yaşanması söz konusu olmuştur.

Türk devriminin temellerini oluşturan Atatürk ilke ve inkılapları kanunlar çerçevesinde belirlenmiş ve hukuki olarak devam ettirilen devrim kanunları halini almıştır. zaman içinde şapka kanunu kaldırılsa da Türkiye’nin çağdaş, modern, laik, sosyal bir hukuk devleti olması sağlanmıştır.

Türk devrimi dünya tarihine geçen bir devrim olarak Osmanlı Devleti’nin ardından cumhuriyet şeklinde devam eden bir Türk devletinin yeniden kurulması şeklinde kabul edilmiştir. Modern bir hukuka ve kültüre sahip olma arzusunda olan Türkler devrimin devam etmesinde ve bugünlere kadar ulaşmasında kurumsal dönüşümlerin yaşanmasında etkili olmuştur.

Türk Devrimi Nedir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.