Tüketici Olarak Haklarımız Ve Sorumluluklarımız Nelerdir?

Bu yazımızda tüketici olarak haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar doğada tüketici konumunda bulunurlar. Doğal süreçler kapsamında tüketici konumunu koruyan insanlar örgütlenme biçimleri ve sosyalleşme gelişimleriyle tüketici ihtiyaçlarını belli hak ve sorumluluklar çevresinde elde etme yoluna gitmiş ve değişimler meydana getirirken bu değişimlere uyum sağlama tercihini kullanmıştır.

Tüketici hak ve sorumlulukları genelde şu şekildedir:

Temel ihtiyaçların karşılanması isteği bir tüketici hakkıdır. Barınma, beslenme, korunma, geçinme gibi ihtiyaçlar insanları doğal ihtiyaçlarıdır, bunu arzu edebilirler. Bu ihtiyaçlar engellenemez. Çünkü insani ihtiyaçlardır.

Sağlıklı yaşama ve güvende olma hakkı insan hakkıdır. Bir tüketicinin sağlıklı yaşaması ve güvende olması devlet güvencesi altındadır. Ayrıca tüketilmeye hazır şeylerin insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek düzeyde bir özelliğe sahip olması gerekir. Aksi halde tüketicinin göreceği zarar, tazmin edilir.

Bilgi edinme hakkı tüketicinin en doğal hakkıdır. Tüketilmeye hazır bir malzeme hakkında tüketicinin bilgi edinmesi, öğrenmesi ve kullanım amaçlarını uygulaması herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için gereklidir.

Bir malın kusurları ve zararları bulunuyorsa tüketici bu kusurların giderilmesi için talepte bulunabilir. Ayrıca bir malın veya ürünün ekonomik anlamda hangisi tüketicinin karına göre ise onu satın alma hakkı tüketicinin tercihidir. Tüketiciler bu hak ve sorumluluklarını koruyabilmek için kamusal alanlarda örgütlenme, sesini duyurma, propaganda yapma hakkına da sahiptir.

Tüketici Olarak Haklarımız Ve Sorumluluklarımız Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.