Triplicate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Triplicate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Triplicate: Üç kez çoğaltmak veya kopyalamak anlamına gelen bir kelime

 1. I need you to triplicate this report for our records. (Bu raporu kayıtlarımız için üç kopya halinde yapmanız gerekiyor.)
 2. Please triplicate this key for me. (Bu anahtarı üç kopya halinde yapabilir misiniz?)
 3. The company policy requires all important documents to be triplicated. (Şirket politikası önemli belgelerin üç kopyasının yapılmasını gerektirir.)
 4. The printer is set to automatically triplicate all incoming orders. (Yazıcı gelen tüm siparişleri otomatik olarak üç kopya halinde yapacak şekilde ayarlandı.)
 5. We decided to triplicate the sample to ensure accuracy. (Doğruluğu sağlamak için örneği üç kez çoğaltmaya karar verdik.)
 6. The contract must be triplicated and signed by all parties involved. (Sözleşme taraflarca üç kez çoğaltılmalı ve imzalanmalıdır.)
 7. Can you please triplicate these documents before submitting them to the boss? (Patrona sunmadan önce bu belgeleri üç kopya halinde yapabilir misiniz?)
 8. It is important to triplicate important legal documents to ensure they are not lost. (Kaybolmalarını önlemek için önemli yasal belgelerin üç kopyası yapılması önemlidir.)
 9. The office policy requires all invoices to be triplicated before processing. (İşlem öncesinde tüm faturaların üç kopyası yapılması gerekiyor.)
 10. We were instructed to triplicate the order form and attach it to the shipment. (Sipariş formunu üç kopya halinde yapmamız ve sevkiyata eklememiz istendi.)
 11. The government agency requested that all documents be triplicated for their records. (Hükümet ajansı kayıtları için tüm belgelerin üç kopyası istendi.)
 12. Can you triplicate this photo for me? (Bu fotoğrafı benim için üç kopya halinde yapabilir misin?)
 13. The procedure requires triplicating the sample and testing each one separately. (Prosedür, örneği üç kez çoğaltmayı ve her birini ayrı ayrı test etmeyi gerektirir.)
 14. The file must be triplicated and stored in three separate locations for backup. (Dosya, yedekleme için üç farklı konumda üç kez çoğaltılmalı ve depolanmalıdır.)
 15. The safety protocol requires that all safety checks be triplicated by two different technicians. (Güvenlik protokolü, tüm güvenlik kontrollerinin iki farklı teknisyen tarafından üç kez çoğaltılmasını gerektirir.)
 16. The forms need to be triplicated and submitted to HR. (Formlar üç kopya halinde yapılmalı ve İK’ya sunulmalıdır.)
 17. The company policy requires triplicating all financial records for auditing purposes. (Denetim amaçlı

tüm finansal kayıtların üç kez çoğaltılması gerekiyor.)
18. The lab technician recommended triplicating the blood sample to ensure accurate results. (Laboratuvar teknisyeni doğru sonuçlar için kan örneğinin üç kez çoğaltılmasını önerdi.)

 1. We need to triplicate the contract and send a copy to each party involved. (Sözleşmeyi üç kez çoğaltmamız ve her bir tarafın bir kopyasını göndermemiz gerekiyor.)
 2. The important memo should be triplicated and distributed to all employees. (Önemli not tüm çalışanlara dağıtılmak üzere üç kopya halinde yapılmalıdır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.