Tributary İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tributary İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tributary Nedir?

Tributary, bir nehir veya akarsuyun ana nehre veya denize doğru akan küçük bir akarsuyu veya su kaynağını ifade eden bir terimdir.

Örnek Cümleler:

 1. The Amazon River has many tributaries.
  ( Amazon Nehri birçok yan kolu vardır.)
 2. The Mississippi River is fed by many tributaries.
  ( Mississippi Nehri birçok yan koldan beslenir.)
 3. The Missouri River is one of the longest tributaries of the Mississippi River.
  ( Missouri Nehri Mississippi Nehri’nin en uzun yan kollarından biridir.)
 4. The Nile River has several major tributaries, including the Blue Nile and the White Nile.
  ( Nil Nehri’nin birkaç önemli kolu vardır, bunlar arasında Mavi Nil ve Beyaz Nil bulunur.)
 5. The Rhine River has many tributaries, such as the Moselle and the Main.
  ( Ren Nehri’nin birçok kolu vardır, bunlar arasında Moselle ve Main bulunur.)
 6. The Danube River is formed by the confluence of two tributaries, the Brigach and the Breg.
  ( Tuna Nehri, iki kolu Brigach ve Breg’in birleşmesiyle oluşur.)
 7. The Ganges River has many tributaries that flow through India and Nepal.
  ( Ganj Nehri, Hindistan ve Nepal’den geçen birçok yan kola sahiptir.)
 8. The Colorado River and its tributaries are important sources of water for the southwestern United States.
  ( Colorado Nehri ve yan kolları, Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısındaki önemli su kaynaklarındandır.)
 9. The Amazon Rainforest is fed by the tributaries of the Amazon River.
  ( Amazon Yağmur Ormanı, Amazon Nehri’nin yan kollarından beslenir.)
 10. The Yangtze River, the longest river in China, has several major tributaries, such as the Min and the Jialing.
  ( Çin’in en uzun nehri olan Yangtze Nehri, Min ve Jialing gibi birkaç önemli kola sahiptir.)
 11. The Indus River has many tributaries that flow through Pakistan and India.
  ( Indus Nehri, Pakistan ve Hindistan’dan geçen birçok yan kola sahiptir.)
 12. The Congo River is fed by several major tributaries, such as the Ubangi and the Kasai.
  ( Kongo Nehri, Ubangi ve Kasai gibi birkaç önemli koldan beslenir.)
 13. The Volga River has many tributaries, including the Kama and the Oka.
  ( Volga Nehri’nin birçok kolu vardır, bunlar arasında Kama ve Oka bulunur.)
 14. The Tigris and Euphrates Rivers are fed by several tributaries that flow through Turkey, Syria, and Iraq.
  ( Dicle ve Fırat Nehirleri
 1. The Mekong River, which flows through six countries in Southeast Asia, has many tributaries.
  ( Güneydoğu Asya’da altı ülkeden geçen Mekong Nehri birçok kola sahiptir.)
 2. The Niger River has many tributaries that flow through West Africa.
  ( Nijer Nehri, Batı Afrika’dan geçen birçok yan kola sahiptir.)
 3. The Hudson River has several tributaries, including the Mohawk and the Delaware.
  ( Hudson Nehri, Mohawk ve Delaware gibi birkaç yan kola sahiptir.)
 4. The Thames River has several tributaries, such as the Cherwell and the Lea.
  ( Thames Nehri, Cherwell ve Lea gibi birkaç yan kola sahiptir.)
 5. The Mackenzie River, the longest river in Canada, has several major tributaries.
  ( Kanada’nın en uzun nehri olan Mackenzie Nehri birkaç önemli kola sahiptir.)
 6. The Zambezi River has several tributaries, such as the Kafue and the Luangwa.
  ( Zambezi Nehri, Kafue ve Luangwa gibi birkaç yan kola sahiptir.)

Yukarıdaki örnek cümlelerde tributary kelimesinin nehirler ve akarsularla ilgili kullanımlarını görebilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.