Tremendous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tremendous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tremendous

Tremendous, “muazzam, büyük, heybetli” gibi anlamlara gelen bir İngilizce kelime olarak kullanılır.

 1. The concert was a tremendous success. (Konser muazzam bir başarıydı.)
 2. She has a tremendous amount of work to do. (Yapacak muazzam bir iş miktarı var.)
 3. The view from the top of the mountain was tremendous. (Dağın tepesinden görünen manzara heybetliydi.)
 4. The team put in a tremendous effort to win the game. (Takım maçı kazanmak için büyük bir çaba sarf etti.)
 5. I have a tremendous amount of respect for her. (Ona karşı büyük bir saygım var.)
 6. The storm caused tremendous damage to the city. (Fırtına şehre muazzam hasar verdi.)
 7. He has a tremendous amount of talent as a musician. (Müzisyen olarak büyük bir yeteneği var.)
 8. The book had a tremendous impact on me. (Kitap üzerimde büyük bir etki yarattı.)
 9. The party was a tremendous amount of fun. (Parti muazzam bir eğlenceydi.)
 10. The company has shown tremendous growth in the last year. (Şirket son yılda büyük bir büyüme gösterdi.)
 11. The performance was tremendous and received a standing ovation. (Performans muazzamdı ve ayakta alkışlandı.)
 12. The athlete had a tremendous amount of stamina. (Sporcu büyük bir dayanıklılığa sahipti.)
 13. The project required a tremendous amount of resources. (Proje için muazzam kaynaklar gerekiyordu.)
 14. The museum had a tremendous collection of art. (Müze büyük bir sanat koleksiyonuna sahipti.)
 15. The organization made a tremendous impact on the community. (Örgüt toplum üzerinde büyük bir etki yarattı.)
 16. The new technology is a tremendous improvement over the old one. (Yeni teknoloji, eski teknolojiye göre büyük bir iyileştirme.)
 17. The actress gave a tremendous performance in the film. (Oyuncu filmde muazzam bir performans sergiledi.)
 18. The team faced tremendous challenges during the competition. (Takım yarışma sırasında büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı.)
 19. The hotel had a tremendous view of the ocean. (Otel okyanusun muazzam manzarasına sahipti.)
 20. The chef created a tremendous dish that impressed everyone. (Şef herkesi etkileyen muazzam bir yemek yarattı.)
 1. The athlete’s performance in the race was tremendous, breaking the world record. (Sporcunun yarıştaki performansı muazzamdı, dünya rekorunu kırdı.)
 2. The company’s CEO gave a tremendous speech at the conference, inspiring the audience. (Şirketin CEO’su konferansta muazzam bir konuşma yaptı, izleyicileri ilham verdi.)
 3. The construction of the new stadium is a tremendous undertaking that requires a lot of planning. (Yeni stadyumun inşası büyük bir girişimdir ve çok planlama gerektirir.)
 4. The team’s defense put in a tremendous effort to prevent the opposing team from scoring. (Takımın savunması, rakip takımın gol atmasını engellemek için büyük bir çaba sarf etti.)
 5. The singer’s voice was tremendous, filling the concert hall with its power. (Şarkıcının sesi muazzamdı, gücüyle konser salonunu doldurdu.)
 6. The company’s profits have seen a tremendous increase in the past year. (Şirketin karları geçen yıl muazzam bir artış gösterdi.)
 7. The teacher had a tremendous impact on her students, inspiring them to pursue their dreams. (Öğretmen öğrencileri üzerinde muazzam bir etkiye sahipti, onları hayallerini takip etmeye teşvik etti.)
 8. The mountain climber faced tremendous danger as he scaled the peak. (Dağcı, zirveye tırmanırken muazzam bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.)
 9. The scientist made a tremendous discovery that could revolutionize the field of medicine. (Bilim adamı, tıp alanını devrimleştirebilecek muazzam bir keşif yaptı.)
 10. The charity event raised a tremendous amount of money for the homeless. (Hayırseverlik etkinliği evsizler için muazzam bir miktar para topladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.