Treble İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Treble İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Treble Nedir?


Treble, müzikte kullanılan bir terimdir ve genellikle tiz sesleri ifade eder. Müzik notalarının üst kısmında bulunan ve çoğunlukla üçgen şeklindeki sembole de treble (tiz) sembolü denir.

Örnek Cümleler:


1. I love the treble notes in this song. (Bu şarkıdaki tiz notaları seviyorum.)
2. The treble in his voice is so beautiful. (Sesindeki tiz tonlar çok güzel.)
3. The treble clef is also known as the G clef. (Tiz anahtarı aynı zamanda G anahtarı olarak da bilinir.)
4. She adjusted the treble on the speaker to make the music sound better. (Müziğin daha iyi çalması için hoparlördeki tizleri ayarladı.)
5. The treble was too high, so I turned it down. (Tizler çok yüksekti, o yüzden azalttım.)
6. The treble part in this choir arrangement is difficult to sing. (Bu koronun düzenlemesindeki tiz kısım zor şarkıdır.)
7. The treble on this guitar is really sharp. (Bu gitarın tizleri gerçekten keskin.)
8. The treble of the trumpet is piercing. (Trompetin tizleri delici.)
9. The treble notes are highlighted in red on this sheet music. (Bu nota kağıdındaki tiz notalar kırmızı ile vurgulanmıştır.)
10. The treble speakers in this sound system produce excellent high notes. (Bu ses sisteminin tiz hoparlörleri mükemmel yüksek notalar üretir.)
11. I need to adjust the treble on my stereo to get the right sound. (Doğru sese ulaşmak için stereo cihazımın tizlerini ayarlamam gerekiyor.)
12. The treble instrument in this orchestra piece is the violin. (Bu orkestra parçasındaki tiz enstrüman keman.)
13. The treble in this song is a bit too loud. (Bu şarkıdaki tizler biraz fazla yüksek.)
14. The treble notes in this piano piece are very delicate. (Bu piyano parçasındaki tiz notalar çok hassas.)
15. The treble frequencies in this audio recording are too high. (Bu ses kaydındaki tiz frekanslar çok yüksek.)
16. The treble in this song is what makes it so catchy. (Bu şarkıdaki tizler onu yakalayıcı kılan şeydir.)
17. The treble of the flute is very sweet. (Flütün tizleri çok tatlıdır.)
18. The treble section in this choir is made up of sopranos and altos. (Bu koroda tiz bölümü soprano ve alto seslerden oluşur.)
19. I prefer the treble on this speaker to be a bit higher. (Bu hoparlördeki tizleri biraz daha yüksek tercih ederim.)
20. The treble on this bass guitar is surprisingly clear. (Bu bas

gitarın tizleri şaşırtıcı derecede net.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.