Debase İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debase İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Debase

Debase kelimesi Türkçede “aşağılamak, rezil etmek, düşürmek” gibi anlamlara gelir.

 1. He tried to debase his opponent by spreading false rumors about him. (Onu yanıltıcı söylentiler yayarak rakibini aşağılamaya çalıştı.)
 2. The comedian’s jokes were so degrading, I had to leave the show early. (Komedyenin şakaları çok aşağılayıcıydı, erken ayrılmak zorunda kaldım.)
 3. I refuse to debase myself by cheating on the test. (Sınavda kopya çekerek kendimi aşağılamayı reddediyorum.)
 4. The politician’s scandalous behavior debased the entire political system. (Politikacının skandal davranışı bütün siyasi sistemini rezil etti.)
 5. He debase himself by begging for money on the street. (Sokakta para dilenerek kendini aşağılamıştı.)
 6. The teacher’s unfair treatment of the students debased her authority in the classroom. (Öğretmenin öğrencilere adil olmayan davranışı, sınıftaki otoritesini düşürdü.)
 7. The coach’s degrading comments to the team caused a lot of resentment. (Koçun takıma karşı aşağılayıcı yorumları birçok öfkeye neden oldu.)
 8. I would never debase myself by accepting a bribe. (Rüşvet kabul ederek kendimi asla düşürmem.)
 9. The company’s deceptive advertising practices debased its brand. (Şirketin yanıltıcı reklam uygulamaları markasını düşürdü.)
 10. He was debase by his addiction to drugs. (Uyuşturucu bağımlılığı onu aşağıladı.)
 11. The criminal’s actions debased the sanctity of the church. (Suçlunun eylemleri kilisenin kutsallığını düşürdü.)
 12. She refused to debase herself by compromising her principles. (İlkelerinden ödün vererek kendini aşağılamayı reddetti.)
 13. The artist’s controversial piece debased the value of art in the community. (Sanatçının tartışmalı eseri, toplumda sanatın değerini düşürdü.)
 14. The politician’s unethical behavior debased the trust of his constituents. (Politikacının etik olmayan davranışı, seçmenlerinin güvenini düşürdü.)
 15. The company’s decision to cut corners debased the quality of its products. (Şirketin kısa yoldan gitme kararı, ürünlerinin kalitesini düşürdü.)
 16. The manager’s degrading treatment of his employees caused a high turnover rate. (Yöneticinin çalışanlarına aşağılayıcı muamelesi yüksek bir devir hızına neden oldu.)
 17. The athlete’s use of performance-enhancing drugs debased his accomplishments. (Sporcu performans artırıcı ilaç kullanımı, başarılarını düşürdü.)
 18. The politician’s racist comments debased the

unity of the country. (Politikacının ırkçı yorumları ülkenin birliğini düşürdü.)
19. The media’s sensationalized coverage of the tragedy debased the dignity of the victims. (Medyanın trajediyi abartarak haber yapması, kurbanların saygınlığını düşürdü.)

 1. The corporation’s exploitation of workers debased the value of human life. (Şirketin işçileri sömürmesi, insan hayatının değerini düşürdü.)

Overall, debase is a strong word that carries negative connotations. It refers to situations where someone or something is degraded or brought down in value or status. It can be used in a variety of contexts, from personal interactions to politics to business practices.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.