Mouse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mouse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mouse (fare) İle İlgili Cümleler

Mouse, bir tür kemirgen hayvandır.

 1. The mouse scurried across the kitchen floor. (Fare mutfak zemininde koşuşturdu.)
 2. I caught a glimpse of a mouse in the corner. (Köşede bir fare görüntüsü yakaladım.)
 3. The cat was chasing a mouse around the house. (Kedi evin etrafında fare kovalıyordu.)
 4. She screamed when she saw the mouse running towards her. (Farenin kendisine koştuğunu gördüğünde bağırdı.)
 5. I have a pet mouse named Jerry. (Jerry adında bir ev faresi besliyorum.)
 6. The mouse trap caught three mice last night. (Fare kapanı dün gece üç fare yakaladı.)
 7. I need to clean up the mouse droppings in the basement. (Kilerdeki fare dışkılarını temizlemem gerekiyor.)
 8. The laboratory uses mice for experiments. (Laboratuvar deneylerinde fareler kullanır.)
 9. The mouse gnawed a hole in the wall. (Fare duvarda bir delik kemirdi.)
 10. The computer mouse makes it easy to navigate on the screen. (Bilgisayar faresi ekran üzerinde gezinmeyi kolaylaştırır.)
 11. The mouse ran into the hole and disappeared. (Fare deliğe koştu ve kayboldu.)
 12. I don’t like the idea of using mouse traps. (Fare kapanı kullanma fikrini sevmiyorum.)
 13. The mouse ran up the curtain and perched on the rod. (Fare perdeye tırmandı ve çubukta tünedi.)
 14. The mouse was nibbling on a piece of cheese. (Fare bir parça peynir kemiriyordu.)
 15. The mouse ran along the baseboard and disappeared under the refrigerator. (Fare zemin etrafında koştu ve buzdolabının altında kayboldu.)
 16. The cat caught a mouse and brought it to me as a gift. (Kedi bir fare yakaladı ve hediye olarak bana getirdi.)
 17. The mouse squeaked and scurried away when I turned on the light. (Işıkları açtığımda fare cıvıldadı ve kaçtı.)
 18. I have to call the exterminator to get rid of the mice in the attic. (Çatıdaki farelerden kurtulmak için böcek ilaçlama şirketini aramalıyım.)
 19. The mouse ran over my foot and I jumped in surprise. (Fare ayağımdan koştu ve ben sürprizden sıçradım.)
 20. The mouse is a common laboratory animal because of its small size and fast reproduction. (Fare küçük boyutu ve hızlı üreme özelliği nedeniyle yaygın bir laboratuvar hayvanıdır.)
 1. The mouse was hiding under the bed, so I had to lure it out with some cheese. (Fare yatağın altında saklanıyordu, bu yüzden onu peynirle dışarı çekmek zorunda kaldım.)
 2. The computer mouse has a scroll wheel that makes it easy to scroll up and down. (Bilgisayar faresi, yukarı ve aşağı kaydırmayı kolaylaştıran bir kaydırma tekerleğine sahiptir.)
 3. I was startled by the sudden movement of a mouse in the corner. (Köşedeki farenin aniden hareketlenmesinden ürktüm.)
 4. The mouse was nibbling on a crumb of bread on the kitchen counter. (Fare mutfak tezgahında bir ekmek kırıntısı kemiriyordu.)
 5. I set up a humane mouse trap to catch the mouse and release it outside. (Fareyi yakalamak ve dışarıya salmak için insancıl bir fare kapanı kurduk.)
 6. The mouse ran across the room and disappeared behind the bookshelf. (Fare odayı geçti ve kitaplığın arkasında kayboldu.)
 7. My cat likes to play with toy mice. (Kedim oyuncak farelerle oynamayı sever.)
 8. The mouse was stuck in the glue trap and couldn’t escape. (Fare yapışkan tuzakta sıkıştı ve kaçamadı.)
 9. I heard scratching noises in the wall and suspected that there was a mouse inside. (Duvarın içinde çizik sesleri duydum ve içinde bir fare olduğundan şüphelendim.)
 10. The laboratory uses genetically modified mice for research purposes. (Laboratuvar araştırmaları için genetiği değiştirilmiş fareler kullanır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.