Trauma İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trauma İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trauma Nedir?

Trauma, kişinin maruz kaldığı bir olayın neden olduğu yoğun stres ve üzüntü durumudur. Bu olaylar kişinin yaşamını ve refahını tehdit eder. Trauma genellikle bir kaza, kötü bir haber, şiddet, taciz veya savaş gibi olaylardan kaynaklanabilir.

Örnek Cümleler:

 1. She suffered from trauma after the car accident. – Araba kazasından sonra travma yaşadı.
 2. The war left a deep trauma on her. – Savaş onda derin bir travma bıraktı.
 3. He experienced childhood trauma. – Çocukluk travması yaşadı.
 4. The victim is receiving treatment for trauma. – Mağdur travma tedavisi alıyor.
 5. The trauma from the abuse has affected her life. – İstismarın yarattığı travma hayatını etkiledi.
 6. The survivors are still dealing with the trauma of the earthquake. – Hayatta kalanlar hala depremin yarattığı travmayla uğraşıyorlar.
 7. She was diagnosed with post-traumatic stress disorder after the attack. – Saldırıdan sonra post-travmatik stres bozukluğu teşhisi kondu.
 8. He has been struggling to overcome the trauma of his parents’ divorce. – Ebeveynlerinin boşanmasının travmasını yenmeye çalışıyor.
 9. The trauma of losing a loved one is indescribable. – Sevilen birini kaybetmenin travması tarifsizdir.
 10. Her therapist helped her process the trauma she experienced. – Terapisti, yaşadığı travmayı işlemesine yardımcı oldu.
 11. The trauma caused him to have nightmares. – Travma onun kabuslar görmesine neden oldu.
 12. She was unable to talk about the trauma for years. – Yıllarca travma hakkında konuşamadı.
 13. The trauma has left him with anxiety and depression. – Travma onda kaygı ve depresyon bıraktı.
 14. They are seeking help to deal with the trauma of the accident. – Kaza travmasıyla başa çıkmak için yardım arıyorlar.
 15. Her trauma response was to isolate herself. – Travma tepkisi kendini izole etmek oldu.
 16. The trauma caused her to develop trust issues. – Travma onda güven sorunları geliştirdi.
 17. The therapy sessions have been helping him cope with the trauma. – Terapi seansları onun travma ile başa çıkmasına yardımcı oluyor.
 18. The trauma of the accident still haunts her. – Kaza travması hala onu rahatsız ediyor
 19. He has been experiencing flashbacks of the trauma. – Travmanın anılarını tekrar yaşamaya başladı.
 20. The trauma has affected her relationships with others. – Travma onun diğerleriyle ilişkilerini etkiledi.
 21. Her trauma symptoms have improved with therapy. – Travma belirtileri terapiyle iyileşti.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.