Trap İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trap İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trap İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: tuzak, kapan, kafese koymak

 1. The mouse got caught in the trap. (Fare tuzakta yakalandı.)
 2. She fell into the trap of believing everything he said. (O, söylediği her şeyi inanma tuzağına düştü.)
 3. The hunter set a trap to catch the fox. (Avcı tilkiyi yakalamak için bir tuzak kurdu.)
 4. He felt trapped in his job and wanted to quit. (İşinde sıkışmış hissetti ve istifa etmek istedi.)
 5. The criminal was caught in a police trap. (Suçlu polis tuzakına düştü.)
 6. The cat was hiding in a trap and waiting for the mouse. (Kedi tuzakta saklanıyordu ve fareyi bekliyordu.)
 7. She felt like a bird trapped in a cage. (Bir kafese kapanmış bir kuş gibi hissetti.)
 8. The spider spun a trap to catch insects. (Örümcek böcekleri yakalamak için bir tuzak ördü.)
 9. He fell into a trap when he agreed to lend money to his friend. (Arkadaşına para ödünç vermek için anlaşmaya kabul edince bir tuzakta düştü.)
 10. The hikers found themselves trapped in a blizzard. (Doğa yürüyüşçüleri kendilerini bir kar fırtınasında tutsak buldular.)
 11. The dancer fell into a trap and injured her ankle. (Dansçı bir tuzakta düştü ve bileği incindi.)
 12. The car got trapped in the snowdrift. (Araba kar kalıbında sıkıştı.)
 13. She set a trap for her little brother to catch him misbehaving. (Küçük kardeşini kötü davranışları yakalamak için bir tuzak kurdu.)
 14. The criminal tried to escape from the trap but was caught by the police. (Suçlu tuzaktan kaçmaya çalıştı ama polis tarafından yakalandı.)
 15. He felt trapped in his relationship and wanted to end it. (İlişkisinde sıkışmış hissetti ve sonlandırmak istedi.)
 16. The bird got trapped in the net. (Kuş ağda tutsak kaldı.)
 17. The company fell into the trap of overspending and went bankrupt. (

Şimdilik 17 örnek cümle yazdım, isterseniz daha fazla ekleyebilirim. Aşağıya devam ediyorum:

 1. She set a trap for her boyfriend to test his loyalty. (Erkek arkadaşının sadakatini test etmek için bir tuzak kurdu.)
 2. The mouse was able to escape from the trap by chewing through the wire. (Fare tel çiti kemirerek tuzaktan kaçmayı başardı.)
 3. The company set a trap for its competitors by introducing a new product. (Şirket yeni bir ürün piyasaya sürerek rakipleri için bir tuzak kurdu.)

Türkçe Anlamları: tuzak, kapan, kafese koymak

Not: Yukarıdaki örnek cümlelerde “trap” kelimesi birden fazla anlamda kullanılmıştır. Yukarıdaki örneklerin tamamında kullanılmayan anlamları şunlardır: tuzağa düşürmek, yakalamak, sıkıştırmak.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.