Transient İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transient İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transient Nedir?


Transient İngilizce bir kelime olup, geçici, anlık, kısa ömürlü gibi anlamlara gelir. Genellikle bir durumun veya olayın geçici veya kısa süreli olması durumunda kullanılır.

Örnek Cümleler:


1.

The pain was transient and lasted only a few seconds.

(Ağrı geçiciydi ve sadece birkaç saniye sürdü.)

2.

His transient stay in the city was only for a week.

(Onun kısa süreli şehirde kalışı sadece bir haftaydı.)

3.

Her transient moment of happiness was quickly followed by sadness.

(Onun geçici mutluluk anları hızlıca üzüntüyle takip edildi.)

4.

The storm caused only transient damage to the building.

(Fırtına binaya sadece geçici zarar verdi.)

5.

The company hired a transient worker to help with the project.

(Şirket projeye yardımcı olması için geçici bir işçi tuttu.)

6.

Their argument was just a transient disagreement and they soon made up.

(Tartışmaları sadece geçici bir anlaşmazlıktı ve kısa sürede barıştılar.)

7.

The joy of winning was transient and soon faded away.

(Kazanmanın sevinci geçiciydi ve kısa sürede kayboldu.)

8.

His success in business was transient and he eventually went bankrupt.

(Onun iş başarısı geçiciydi ve sonunda iflas etti.)

9.

The flowers were beautiful but their beauty was transient and soon withered.

(Çiçekler güzeldi ama güzellikleri geçiciydi ve kısa sürede solup öldüler.)

10.

His transient memory loss was caused by the accident.

(Onun geçici hafıza kaybı kaza nedeniyle oldu.)

11.

Their love was just a transient infatuation and soon ended.

(Aşkları sadece geçici bir hayrandı ve kısa sürede bitti.)

12.

The storm caused a transient power outage in the neighborhood.

(Fırtına mahallede geçici bir elektrik kesintisine neden oldu.)

13.

13.

The transient feeling of excitement quickly disappeared when he realized his mistake.

(Geçici heyecan duygusu, hatasını fark ettiğinde hızlıca kayboldu.)

14.

The company experienced a transient increase in profits due to the holiday season.

(Şirket tatil sezonu nedeniyle geçici bir kar artışı yaşadı.)

15.

His transient fame as a musician quickly faded away.

(Müzisyen olarak geçici ünü hızlıca kayboldu.)

16.

The transient nature of life makes it important to cherish every moment.

(Hayatın geçici doğası, her anı değerli kılmak açısından önemlidir.)

17.

The transient weather patterns in the region can make it difficult to plan outdoor activities.

(Bölgedeki geçici hava koşulları, açık hava etkinliklerini planlamayı zorlaştırabilir.)

18.

The transient nature of the job made it difficult to establish a routine.

(İşin geçici doğası, rutin oluşturmayı zorlaştırdı.)

19.

She experienced a transient feeling of relief when she found her lost phone.

(Kaybettiği telefonunu bulduğunda geçici bir rahatlama hissi yaşadı.)

20.

The transient beauty of the sunset was captured in the photograph.

(Günbatımının geçici güzelliği fotoğrafda yakalandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.