Transfix İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transfix İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transfix Nedir?


Transfix, bir şeyi kendisine öyle bir şekilde bağlamak veya sabitlemek anlamına gelir.

Örnek Cümleler:


1. The sight of the accident transfixed him. (Kaza manzarası onu kendine bağladı.)
2. She was transfixed by the beauty of the painting. (Tablonun güzelliği onu kendine bağladı.)
3. His eyes were transfixed on the screen. (Gözleri ekrana bağlıydı.)
4. I was completely transfixed by the magician’s performance. (Büyücünün performansı beni tamamen kendine bağladı.)
5. The speech was so powerful that it transfixed the audience. (Konuşma o kadar etkileyiciydi ki izleyicileri kendine bağladı.)
6. She was transfixed with fear when she saw the snake. (Yılanı görünce korkudan kendisini kaybetti.)
7. The music was so beautiful that it transfixed the listeners. (Müzik o kadar güzeldi ki dinleyicileri kendine bağladı.)
8. He was transfixed by the sight of the mountain. (Dağ manzarası onu kendine bağladı.)
9. The shocking news left him transfixed. (Şok edici haber onu kendine bağladı.)
10. She was transfixed by the sound of the waves crashing against the shore. (Dalga sesleri kıyıya vururken onu kendine bağladı.)
11. The horror movie had us transfixed to our seats. (Korku filmi bizi koltuklarımıza bağladı.)
12. The beauty of the sunset transfixed us. (Güneş batışının güzelliği bizi kendine bağladı.)
13. The speaker’s words transfixed the audience. (Konuşmacının sözleri izleyicileri kendine bağladı.)
14. The tiger’s stare transfixed its prey. (Kaplanın bakışları avını kendisine bağladı.)
15. The actor’s performance in the play transfixed the audience. (Oyuncunun tiyatro oyunundaki performansı izleyicileri kendine bağladı.)
16. The silence in the room was so intense that it transfixed everyone. (Oda içindeki sessizlik o kadar yoğundu ki herkesi kendine bağladı.)
17. The speaker’s emotional story had the audience transfixed. (Konuşmacının duygusal hikayesi izleyicileri kendine bağladı.)
18. The beautiful artwork transfixed the visitors of the museum. (Müze ziyaretçileri güzel sanat eserine kendilerini kaptırdı.)
19. The dancer’s graceful moves transfixed the audience. (Dansçının zarif hareketleri izleyicileri kendine bağladı.)
20. The suspenseful plot of the novel transfixed the reader. (Romanın heyecan verici hikayesi okuyucuyu kendine bağladı.)

Türkçe Karşılıklı Örnek Cümleler:


1. The beauty of the painting transfixed me. (Tablonun güzelliği beni kendine bağladı.)
2. O, kaza manzarası karşısında transfikstiydi. (He was transfixed by the sight of the accident.)
3. Filmin heyecan verici hikayesi seyircileri kendine bağladı. (The suspenseful plot of the movie transfixed the audience.)
4. Dağ manzarası beni kendine bağladı. (The sight of the mountain transfixed me.)
5. Konuşmacının duygusal hikayesi izleyicileri kendine bağladı. (The speaker’s emotional story transfixed the audience.)
6. Korku filmi bizi koltuklarımıza bağladı. (The horror movie transfixed us to our seats.)
7. Kaplanın bakışları avını kendisine bağladı. (The tiger’s stare transfixed its prey.)
8. Güneş batışının güzelliği bizi kendine bağladı. (The beauty of the sunset transfixed us.)
9. Dansçının zarif hareketleri izleyicileri kendine bağladı. (The dancer’s graceful moves transfixed the audience.)
10. Konuşmanın gücü izleyicileri kendine bağladı. (The power of the speech transfixed the audience.)
11. Şok edici haber onu kendine bağladı. (The shocking news left him transfixed.)
12. Müze ziyaretçileri güzel sanat eserine kendilerini kaptırdı. (The beautiful artwork transfixed the visitors of the museum.)
13. Kıyıya vuran dalga sesleri onu kendine bağladı. (She was transfixed by the sound of the waves crashing against the shore.)
14. Oyuncunun tiyatro oyunundaki performansı izleyicileri kendine bağladı. (The actor’s performance in the play transfixed the audience.)
15. Büyücünün performansı beni tamamen kendine bağladı. (I was completely transfixed by the magician’s performance.)
16. Yılanı görünce korkudan kendisini kaybetti. (She was transfixed with fear when she saw the snake.)
17. Konuşmacının sözleri izleyicileri kendine bağladı. (The speaker’s words transfixed the audience.)
18. Oda içindeki sessizlik o kadar yoğundu ki herkesi kendine bağladı. (The silence in the room was so intense that it transfixed everyone.)
19. Müzik o kadar güzeldi ki dinleyicileri kendine bağladı. (The music was so beautiful that it transfixed the listeners.)
20. Filmdeki şaşırtıcı sahne seyircileri kendine bağladı. (The shocking scene in the movie transfixed the audience.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.