Tragic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tragic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tragic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı


Tragic kelimesi Türkçede “trajik” anlamına gelir. Bu kelime çoğunlukla üzücü ve acı verici durumlarda kullanılır. İşte bazı örnek cümleler:

1.

It was a tragic accident that took the lives of so many people. (Birçok insanın hayatını kaybettiği trajik bir kazaydı.)

2.

The story of Romeo and Juliet is a tragic love story. (Romeo ve Juliet’in hikayesi trajik bir aşk hikayesidir.)

3.

The loss of his parents at a young age was a tragic event that had a profound effect on his life. (Genç yaşta ebeveynlerini kaybetmek, hayatı üzerinde derin bir etkisi olan trajik bir olaydı.)

4.

The hurricane was a tragic reminder of the power of nature. (Kasırga, doğanın gücünün trajik bir hatırlatıcısıydı.)

5.

The sudden death of the beloved actor was a tragic loss for the entertainment industry. (Sevilen oyuncunun aniden ölümü, eğlence endüstrisi için trajik bir kayıptı.)

6.

The war was a tragic event that left a lasting impact on the country. (Savaş, ülke üzerinde kalıcı bir etki bırakan trajik bir olaydı.)

7.

The tragic news of the earthquake devastated the entire community. (Depremle ilgili trajik haberler, tüm topluluğu mahvetti.)

8.

The play is a tragic tale of betrayal and revenge. (Oyun, ihanet ve intikamın trajik bir hikayesidir.)

9.

The loss of his job was a tragic blow to his self-esteem. (İşini kaybetmek, özsaygısına trajik bir darbe oldu.)

10.

The tragic ending of the movie left the audience in tears. (Filmin trajik sonu, izleyicileri gözyaşlarına boğdu.)

11.

The fire was a tragic accident that destroyed the entire building. (Yangın, bütün binayı yok eden trajik bir kaza idi.)

12.

The death of his wife was a tragic event that he never fully recovered from. (Karısının ölümü, tamamen toparlanamadığı trajik bir olaydı.)

13.

The play’s tragic ending left a lasting impression on the audience. (Oyunun trajik sonu, seyirciler üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.)

14.

The loss of her child was a tragic experience that she could never forget. (Çocuğunu kaybetmek, asla unutamayacağı trajik bir deneyimdi.)

15.

The tragic news of the plane crash shocked the entire nation. (Uçak kazası ile ilgili trajik haberler, tüm ülkeyi şoke etti.)

16.

The book tells the tragic story of a young girl who falls in love with a man from a different social class. (Kitap, farklı bir sosyal sınıftan bir adamla aşık olan genç bir kızın trajik hikayesini anlatıyor.)

17.

The tragic loss of his best friend left him feeling alone and hopeless. (En yakın arkadaşını kaybetmek, yalnız ve umutsuz hissetmesine neden olan trajik bir kayıptı.)

18.

The story of the Titanic is a tragic reminder of the dangers of hubris and overconfidence. (Titanic’in hikayesi, kibir ve aşırı güvenin tehlikelerine dair trajik bir hatırlatmadır.)

19.

The tragic fate of the characters in the play serves as a cautionary tale about the dangers of greed and ambition. (Oyundaki karakterlerin trajik kaderi, açgözlülük ve hırsların tehlikeleri hakkında bir uyarı niteliğindedir.)

20.

The loss of her husband in the war was a tragic event that changed her life forever. (Savaşta kocasını kaybetmek, hayatını sonsuza dek değiştiren trajik bir olaydı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.