Monument İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monument İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monument Nedir?


Monument, anıt ya da abide anlamına gelir. Genellikle tarihî, kültürel veya sosyal öneme sahip kişilerin veya olayların anısına yapılan yapılar veya heykellerdir.

Örnek cümleler:

 1. The monument was erected to honor the brave soldiers who fought in the war. (Anıt, savaşta savaşan cesur askerleri onurlandırmak için dikildi.)
 2. The tourists visited the monument to pay their respects to the late president. (Turistler, geçmiş başkana saygılarını sunmak için anıtı ziyaret ettiler.)
 3. The monument in the park was designed by a famous sculptor. (Parktaki anıt, ünlü bir heykeltıraş tarafından tasarlandı.)
 4. The monument stands as a symbol of freedom and democracy. (Anıt, özgürlük ve demokrasinin simgesi olarak duruyor.)
 5. The government funded the construction of a new monument to commemorate the country’s independence. (Hükümet, ülkenin bağımsızlığını anmak için yeni bir anıtın inşasını finanse etti.)
 6. The monument was damaged in the earthquake and needed extensive repairs. (Anıt, depremde hasar gördü ve kapsamlı onarıma ihtiyaç duydu.)
 7. The monument was unveiled by the mayor during a special ceremony. (Anıt, özel bir tören sırasında belediye başkanı tarafından açıldı.)
 8. The local community raised funds to restore the monument to its former glory. (Yerel topluluk, anıtı eski ihtişamına kavuşturmak için fon topladı.)
 9. The inscription on the monument reads, “In memory of those who gave their lives for our country.” (Anıtın üzerindeki yazı, “Ülkemiz için hayatını verenlerin anısına” diyor.)
 10. The city council approved the construction of a new monument in the town square. (Belediye meclisi, şehir meydanına yeni bir anıtın inşasını onayladı.)
 11. The monument is a popular tourist attraction and receives thousands of visitors every year. (Anıt, popüler bir turistik yerdir ve her yıl binlerce ziyaretçi alır.)
 12. The artist spent months working on the design for the monument. (Sanatçı, anıtın tasarımı üzerinde aylarca çalıştı.)
 13. The monument was dedicated to the memory of the victims of the terrorist attack. (Anıt, terör saldırısının kurbanlarının anısına adandı.)
 14. The park was named after a famous historical figure and a monument was erected in his

honor. (Park, ünlü bir tarihi figürün adını taşıyor ve onuruna bir anıt dikildi.)
15. The monument was made of marble and stood over 20 feet tall. (Anıt, mermerden yapılmış ve 20 fit’ten daha yüksekte duruyordu.)

 1. The local newspaper ran a story about the restoration of the monument. (Yerel gazete, anıtın restorasyonu hakkında bir haber yayınladı.)
 2. The government announced plans to build a new monument to commemorate a famous writer. (Hükümet, ünlü bir yazarı anmak için yeni bir anıtın inşa planlarını duyurdu.)
 3. The monument was unveiled on the anniversary of the historic event. (Anıt, tarihi olayın yıl dönümünde açıldı.)
 4. The monument was designed to be a timeless tribute to the person it honors. (Anıt, onurlandırdığı kişiye zamansız bir saygı duruşu yapmak için tasarlandı.)
 5. The city council decided to relocate the monument to a more prominent location in the city. (Belediye meclisi, anıtı şehirde daha belirgin bir konuma taşımaya karar verdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.