Tort İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tort İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tort ile İlgili Cümleler (Sentences with Tort)

Türkçe Anlamı: Bir kişiye, bir hayvana ya da bir mala zarar verme eylemi veya ihmali sonucunda doğan hukuki sorumluluk.

 1. The driver was sued for causing a tort by hitting a pedestrian. (Sürücü, yaya çarparak bir tazminat davasıyla suçlandı.)
 2. She committed a tort by spreading false rumors about her colleague. (Meslektaşı hakkında yanlış söylentiler yayarak bir tazminat davası açtı.)
 3. The company was found liable for the tort of negligence. (Şirket ihmalkarlık nedeniyle sorumlu bulundu.)
 4. He was awarded damages for the tort of trespass. (Ona, işgal eylemi nedeniyle tazminat verildi.)
 5. The tort of defamation occurs when someone makes false statements that harm someone’s reputation. (İftira eylemi, birinin itibarına zarar veren yanlış beyanlarda bulunduğunda ortaya çıkar.)
 6. The plaintiff sued the defendant for the tort of assault and battery. (Davacı, davalıyı saldırı ve şiddet eylemi nedeniyle dava etti.)
 7. The doctor was sued for the tort of medical malpractice. (Doktor, tıbbi hata nedeniyle bir tazminat davasıyla suçlandı.)
 8. The company was sued for the tort of product liability. (Şirket, ürün sorumluluğu eylemi nedeniyle dava edildi.)
 9. The tort of conversion occurs when someone takes someone else’s property without permission. (Dönüşüm eylemi, birinin izni olmadan bir başkasının malını alması durumunda meydana gelir.)
 10. The plaintiff alleged that the defendant committed the tort of intentional infliction of emotional distress. (Davacı, davalının kasıtlı olarak duygusal acı verme eylemini işlediğini iddia etti.)
 11. The defendant was found guilty of the tort of false imprisonment. (Davalı, haksız tutuklama eylemi nedeniyle suçlu bulundu.)
 12. The tort of nuisance occurs when someone interferes with someone else’s use and enjoyment of their property. (Rahatsızlık eylemi, birinin başkasının mülkünün kullanımını ve keyfini engellediği durumlarda ortaya çıkar.)
 13. The plaintiff sued the defendant for the tort of fraud. (Davacı, davalıyı dolandırıcılık e

ylemi nedeniyle dava etti.)
14. The tort of negligence occurs when someone fails to take reasonable care, resulting in harm to someone else. (İhmalkarlık eylemi, birinin makul özeni almaması ve başka bir kişiye zarar vermesi durumunda meydana gelir.)

 1. The defendant was sued for the tort of defamation of character. (Davalı, karakterinin iftirası nedeniyle dava edildi.)
 2. The tort of trespass to land occurs when someone enters someone else’s property without permission. (Araziye tecavüz eylemi, birinin izni olmadan bir başkasının mülküne girmesi durumunda meydana gelir.)
 3. The plaintiff filed a lawsuit against the defendant for the tort of intentional interference with contractual relations. (Davacı, davalının kasıtlı olarak sözleşmeli ilişkilere müdahale eylemi nedeniyle bir dava açtı.)
 4. The tort of assault occurs when someone causes another person to fear that they will be physically harmed. (Saldırı eylemi, birinin bir başkasının fiziksel zarar göreceği korkusunu yaratması durumunda meydana gelir.)
 5. The defendant was found liable for the tort of conversion of property. (Davalı, malın dönüşüm eylemi nedeniyle sorumlu bulundu.)
 6. The tort of strict liability holds someone responsible for harm caused by their activities or products, regardless of fault. (Sıkı sorumluluk eylemi, birinin faulü olmaksızın faaliyetleri veya ürünleri nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulması anlamına gelir.)

Türkçe Anlamı: Bir kişiye, bir hayvana ya da bir mala zarar verme eylemi veya ihmali sonucunda doğan hukuki sorumluluk.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.