Topmost İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Topmost İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Topmost

Topmost, en üstte bulunan, en yüksek veya en önemli anlamına gelir.

 1. The topmost shelf is difficult to reach. (En üst raf ulaşması zordur.)
 2. The topmost priority is to finish the project on time. (En önemli öncelik projeyi zamanında bitirmektir.)
 3. The mountain peak is the topmost point. (Dağ zirvesi en yüksek noktadır.)
 4. The topmost floor offers a stunning view. (En üst kat muhteşem bir manzara sunar.)
 5. The CEO is the topmost authority in the company. (CEO şirkette en üst yetkili kişidir.)
 6. The topmost button on the remote controls the volume. (Uzaktan kumandanın en üst düğmesi sesi kontrol eder.)
 7. The topmost layer of the cake is decorated with fruit. (Kekin en üst katmanı meyvelerle süslenmiştir.)
 8. The topmost layer of the soil is the most fertile. (Toprağın en üst katmanı en verimlidir.)
 9. The topmost branch of the tree swayed in the wind. (Ağacın en üst dalı rüzgarda sallandı.)
 10. The topmost level of the game is very challenging. (Oyunun en üst seviyesi çok zorlu.)
 11. The topmost drawer of the cabinet is locked. (Dolabın en üst çekmecesi kilitlidir.)
 12. The topmost layer of the ocean is called the surface zone. (Okyanusun en üst katmanına yüzey bölgesi denir.)
 13. The topmost performer in the company received an award. (Şirketteki en başarılı kişi ödül aldı.)
 14. The topmost part of the building is the rooftop terrace. (Binaların en üst kısmı çatı terasıdır.)
 15. The topmost line of the chart shows the highest sales. (Grafikteki en üst çizgi en yüksek satışları gösterir.)
 16. The topmost layer of the atmosphere is the thermosphere. (Atmosferin en üst katmanı termosferdir.)
 17. The topmost leaf on the tree is turning yellow. (Ağacın en üst yaprağı sararmaya başladı.)
 18. The topmost level of management made the decision. (Yönetimin en üst seviyesi karar verdi.)
 19. The topmost step of the ladder wobbled. (Merdivenin en üst basamağı sallandı.)
 20. The topmost goal of the team is to win the championship. (Takımın en yüksek hedefi şampiyonluğu kazanmaktır.)
 1. The topmost layer of the painting is the finishing touch. (Tablonun en üst katmanı son dokunuştur.)
 2. The topmost level of education is a doctoral degree. (Eğitimin en üst seviyesi doktora derecesidir.)
 3. The topmost button on the elevator takes you to the penthouse. (Asansörün en üst düğmesi penthouse’a götürür.)
 4. The topmost layer of the skin is the epidermis. (Cildin en üst katmanı epidermistir.)
 5. The topmost speed of the car is 200 kilometers per hour. (Arabanın en yüksek hızı saatte 200 kilometredir.)
 6. The topmost performer in the competition received a gold medal. (Yarışmada en başarılı performansı sergileyen kişi altın madalya aldı.)
 7. The topmost layer of the carpet is plush and soft. (Halının en üst katmanı peluş ve yumuşaktır.)
 8. The topmost button on the camera controls the flash. (Kameranın en üst düğmesi flaşı kontrol eder.)
 9. The topmost layer of the road is the asphalt. (Yolun en üst katmanı asfalttır.)
 10. The topmost player on the leaderboard has the highest score. (Liderlik tablosundaki en üst oyuncunun en yüksek puanı vardır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.