Title İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Title İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Title

Title kelimesi Türkçe’de “başlık” anlamına gelir. Bir eserin veya belgenin en üstünde yer alan kısa ve öz tanımlayıcı cümleye başlık denir. Ayrıca film, müzik veya kitap gibi eserlerin de birer başlığı vardır.

 1. The title of the book was “The Catcher in the Rye”. (Kitabın başlığı “Çavdar Tarlasında Çocuk”tu.)
 2. The article’s title was misleading and did not reflect the content. (Makalenin başlığı yanıltıcıydı ve içeriği yansıtmıyordu.)
 3. Title your essay before you begin writing. (Yazmaya başlamadan önce makalenize bir başlık verin.)
 4. The title of the movie gave away the surprise ending. (Filmin başlığı sürpriz sonunu açıkladı.)
 5. The title of the song was “Yesterday” by the Beatles. (Şarkının başlığı “Yesterday”di ve Beatles tarafından söyleniyordu.)
 6. The title of the painting was “Starry Night” by Vincent van Gogh. (Tablonun başlığı “Yıldızlı Gece”di ve Vincent van Gogh tarafından yapılmıştı.)
 7. The title of the play was “Hamlet” by William Shakespeare. (Oyunun başlığı “Hamlet”ti ve William Shakespeare tarafından yazılmıştı.)
 8. The title of the article caught my attention and made me want to read it. (Makalenin başlığı dikkatimi çekti ve okumak istedim.)
 9. The title of the magazine was “National Geographic”. (Derginin başlığı “National Geographic”ti.)
 10. The title of the report summarized the findings concisely. (Raporun başlığı sonuçları özlü bir şekilde özetledi.)
 11. The title of the game was “Super Mario Bros”. (Oyunun başlığı “Super Mario Bros”tu.)
 12. The title of the TV show was “Friends”. (TV programının başlığı “Friends”ti.)
 13. The title of the research paper was “The Effects of Climate Change on Biodiversity”. (Araştırma makalesinin başlığı “İklim Değişikliğinin Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Etkileri”ydi.)
 14. The title of the lecture was “Introduction to Philosophy”. (Dersin başlığı “Felsefeye Giriş”ti.)
 15. The title of the conference was “Innovation and Technology for a Better Future”. (Konferansın başlığı “Daha İyi Bir Gelecek İçin Yenilik ve Teknoloji”ydi.)

  1. The title of the article was written in bold font for emphasis. (Makalenin başlığı vurgu yapmak için kalın yazılmıştı.)
  2. The title of the website was “Amazon”. (Web sitesinin başlığı “Amazon”du.)
  3. The title of the podcast was “Serial”. (Podcast’in başlığı “Seri”ydi.)
  4. The title of the document was “Terms and Conditions”. (Belgenin başlığı “Şartlar ve Koşullar” idi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.