Mire İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mire İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mire

Mire, genellikle sulak alanlarda bulunan yavaş akan, durgun su birikintileridir. Bu alanlar ayrıca turba toprağı ile kaplıdır ve yüksek miktarda karbon depolama kapasitesine sahiptirler.

Örnek cümleler:

 1. The mire was so deep that we had to use a stick to test the depth before crossing. (Çamur o kadar derin bir haldeydi ki geçmeden önce derinliği test etmek için bir çubuk kullanmamız gerekti.)
 2. The mire was covered in a thick layer of moss. (Mire, kalın bir yosun tabakası ile kaplıydı.)
 3. The researchers found that the mire had a high level of carbon storage. (Araştırmacılar, mirenin yüksek bir karbon depolama kapasitesine sahip olduğunu buldular.)
 4. The mire was home to a variety of plant and animal species. (Mire, çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyordu.)
 5. We saw a bird perched on a branch near the mire. (Mireye yakın bir dalda konmuş bir kuş gördük.)
 6. The mire was surrounded by tall trees. (Mire, yüksek ağaçlarla çevriliydi.)
 7. The mire was filled with water after the heavy rain. (Şiddetli yağıştan sonra mire su ile dolmuştu.)
 8. The hiker got stuck in the mire and needed help to get out. (Yürüyüşçü, mireye saplandı ve çıkmak için yardıma ihtiyacı vardı.)
 9. The mire was a popular spot for birdwatchers. (Mire, kuş gözlemcileri için popüler bir noktaydı.)
 10. The mire was so vast that we couldn’t see the other side. (Mire o kadar genişti ki diğer tarafını göremedik.)
 11. The mire provided a habitat for rare plant species. (Mire, nadir bitki türlerine ev sahipliği yapıyordu.)
 12. We had to walk through the mire to reach the other side of the forest. (Ormanın diğer tarafına ulaşmak için mire içinden yürümek zorunda kaldık.)
 13. The mire was teeming with insect life. (Mire, böcek hayatıyla doluydu.)
 14. The mire was surrounded by a thick fog. (Mire, kalın bir sisle çevriliydi.)
 15. The researchers discovered a new species of frog in the mire. (Araştırmacılar, mirede yeni bir kurbağa türü keşfettiler.)
 16. The mire was an important source of peat. (Mire, turba kaynağı için önemli bir kaynaktı.)
 17. We had to be careful not to slip on the mossy surface of the mire. (Mirenin yosunlu yüzeyinde kaymamaya dikkat etmemiz gerekiyordu.)
 18. The mire was a peaceful
 1. We heard the croaking of frogs coming from the mire. (Mireden kurbağaların vızıldayışını duyduk.)
 2. The mire was a beautiful sight in the early morning mist. (Mire, sabah sisinde güzel bir manzara sunuyordu.)

(Turkish translations are provided in parentheses after each English sentence.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.