Cube İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cube İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cube (Küp)

Cube, üç boyutlu bir geometrik şekildir ve altı eşit yüzeyi vardır.

Örnek Cümleler:

 1. The ice in my drink is in the shape of a cube. (İçeceğimdeki buz küp şeklindedir.)
 2. Can you pass me the cube-shaped box on the shelf? (Raf üzerindeki küp şeklindeki kutuyu bana uzatabilir misin?)
 3. The Rubik’s cube has been a popular puzzle for many years. (Rubik küpü yıllardır popüler bir bulmaca olmuştur.)
 4. The sculpture was made from a large cube of marble. (Heykel, büyük bir mermer küpten yapılmıştı.)
 5. The room was empty except for a single wooden cube in the corner. (Odada köşede tek bir ahşap küp haricinde boştu.)
 6. The building had a unique cube-like shape. (Bina benzersiz bir küp şekline sahipti.)
 7. The mathematician calculated the volume of the cube using a formula. (Matematikçi, formül kullanarak küpün hacmini hesapladı.)
 8. The game involves stacking colorful cubes on top of each other. (Oyun, renkli küpleri birbirlerinin üzerine istiflemeyi içerir.)
 9. The cake was shaped like a cube and decorated with frosting. (Kek, küp şeklindeydi ve kremayla süslenmişti.)
 10. The artist painted a series of cubes in various shades of blue. (Sanatçı, çeşitli mavi tonlarında bir dizi küp resmetti.)
 11. The students used wooden cubes to build different structures in their engineering class. (Öğrenciler, mühendislik derslerinde farklı yapılar inşa etmek için ahşap küpler kullandılar.)
 12. The furniture in the room was minimalistic, with a simple cube-shaped coffee table. (Odadaki mobilyalar minimalisti, basit küp şeklinde bir sehpa vardı.)
 13. The scientist examined the cube-shaped crystal under a microscope. (Bilim adamı, mikroskop altında küp şeklindeki kristali inceledi.)
 14. The architecture firm designed a building with a cube-shaped atrium. (Mimari firma, küp şeklinde bir atriuma sahip bir bina tasarladı.)
 15. The toy store sells a variety of building sets with small plastic cubes. (Oyuncak mağazası, küçük plastik küplerle birlikte çeşitli yapı setleri satıyor.)
 16. The artist created a sculpture consisting of many small cubes glued together. (Sanatçı, bir araya yapıştırılmış birçok küpten oluşan bir heykel yarattı.)
 17. The engineer calculated the weight of a metal cube using its dimensions and density. (Mühendis, boyutları ve yoğunluğunu kullanarak bir metal küpün ağırlığını hesapladı.)
 18. The children played with foam cubes in the pool. (Çocuklar havuzda köpük küplerle oynadılar.)
 19. The office had a modern look, with white

cube-shaped walls and furniture. (Ofis, beyaz küp şeklindeki duvarları ve mobilyalarıyla modern bir görünüme sahipti.)
20. The chef used a cube of butter to cook the vegetables. (Şef, sebzeleri pişirmek için bir küp tereyağı kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.