Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Ve Açıklamaları

Bu yazımızda tarihe yardımcı bilim dalları ve açıklamaları kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Tarih, geçmişte ve günümüzde yaşanan olayları bilgi ve belgelere dayandırarak neden – sonuç içinde ele alan bir sosyal bilimdir. Birçok bilim dalıyla birlikte çalışır. Bu tarihin güvenilir ve geçerli olmasını kuvvetlendirir.

Tarihe yardımcı bilim dalları ve açıklamaları şu şekildedir:

Coğrafya: Yeryüzü şekilleri, iklim ve bitki örtüsü bakımından yeryüzünün incelenmesinde tarihe görsel ve bilimsel kaynak oluşturur.

*Arkeoloji: Yeraltı kazı çalışmaları yapılarak, eski medeniyet kalıntılarına ulaşılmasıyla tarih için bulgu ve bilgi oluşturur.

*Antropoloji: İnsan ırklarını ve insanların birbiriyle olan ilişkisiyle birlikte çevre ile olan ilişkisini araştırarak tarihe kaynak sağlar.

*Etnografya: Tarihte kültür ve medeniyetlerin hayat tarzlarını sınıflandırarak araştırır.

*Hukuk: Tarihte milletlerin ve devletlerin ortaya koyduğu kurallar ve hak arama yöntemlerini bilimsel bir çerçevede tarihin insan hayat algısı ölçeğinde yararına sunar.

*Kronoloji: Tarihin belli bir zaman periyodu içerisinde sıralanmasını sağlar.

*Edebiyat: Bir kişinin ya da toplumun duygu, düşünce ve davranış şekillerini öğrenmede kaynak sağlar.

*Felsefe: Akıl yürütme olarak milletlerin ve devletlerin var oluş ve devamlılık şuurunda kaynak oluşturur.

*Paleografi: Eski yazıların okunmasında yarar sağlar.

*Epigrafi: Kitabe ve anıtların bulunup okunmasında yarar sağlar.

*Sosyoloji: Toplumların hayat tarzı algısında kaynak sağlar.

*Filoloji: Toplumların ve tarihi kaynakta kullanılan dillerin kökenini araştırarak kaynak sağlar.

*Diplomatik: Belgelerin sahte olup olmadığı ortaya koyan bir bilim dalı olarak yarar sağlar.

*Nümizmatik: Eski paraları inceleyen ve araştıran bir bilim dalı olarak değer araştırma ve sunma yararı sağlar.

*Ekoloji: Çevre bilimi olarak doğal çevre katkısı sağlar.

*İstatistik: Bilgi, belge ve bulguların değerlendirilmesini sağlar.

*Kimya: Belge ve bulguların hangi döneme ait olduğunu ortaya koyar.

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Ve Açıklamaları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

8 yorum

  1. Çok faydalı bir iş yapıyorsunuz :) Tarih biliminin alt dalları konulu ödevimi bu yazınız sayesinde kolay bir şekilde yaptım ve ödevimi yaparken aynı zamanda konuyu öğrendim.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.