Syringe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syringe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syringe Nedir?


Syringe, sıvıları veya ilaçları enjekte etmek için kullanılan bir tıbbi alet olarak bilinir. İçinde iğne bulunan, pistonlu bir silindir yapısıyla oluşur. Bu aletler, tıp ve veterinerlik gibi birçok farklı alanda kullanılır.

Örnek Cümleler:


1. The nurse filled the syringe with medication. (Hemşire, ilacı şırınga ile doldurdu.)
2. The doctor administered the vaccine with a syringe. (Doktor, aşıyı bir şırınga ile uyguladı.)
3. The diabetic patient had to inject insulin using a syringe. (Diyabetik hastanın, insülini bir şırınga ile enjekte etmesi gerekiyordu.)
4. The vet used a syringe to administer the medication to the animal. (Veteriner, ilacı hayvana şırınga ile verdi.)
5. The syringe was filled with a clear liquid. (Şırınga, berrak bir sıvı ile dolduruldu.)
6. She was afraid of needles, so she didn’t like using syringes. (O, iğnelerden korktuğu için şırınga kullanmaktan hoşlanmadı.)
7. The pharmacist demonstrated how to use the syringe to the patient. (Eczacı, hastaya şırıngayı nasıl kullanacağını gösterdi.)
8. The syringe was disposed of in a sharps container after use. (Şırınga, kullanımdan sonra keskin nesneler kabına atıldı.)
9. The doctor drew blood using a syringe. (Doktor, bir şırınga kullanarak kan çekti.)
10. The nurse sterilized the syringe before use. (Hemşire, kullanmadan önce şırıngayı sterilize etti.)
11. He accidentally stuck himself with the syringe. (O, şırıngayla kazara kendini batırdı.)
12. The syringe had a small gauge needle for more precise injections. (Şırınganın, daha hassas enjeksiyonlar için küçük bir kalibre iğnesi vardı.)
13. The syringe was used to withdraw fluid from the patient’s knee. (Şırınga, hastanın dizinden sıvı çekmek için kullanı

  1. The syringe was kept in a cool, dry place to maintain its sterility. (Şırınga, sterilitesini korumak için serin ve kuru bir yerde saklandı.)
  2. The syringe was equipped with a safety needle to prevent accidental needle sticks. (Şırınga, kazara iğne batmasını önlemek için güvenlik iğnesi ile donatılmıştı.)
  3. She had to give her cat medication using a syringe. (Kedisi için ilaç vermek için bir şırınga kullanması gerekiyordu.)
  4. The doctor instructed the patient on how to dispose of the used syringe safely. (Doktor, hastaya kullanılmış şırıngayı güvenli bir şekilde nasıl atacağını anlattı.)
  5. The syringe was used to deliver contrast dye for a medical imaging test. (Şırınga, tıbbi bir görüntüleme testi için kontrast boya vermek için kullanıldı.)
  6. The nurse checked the dosage on the syringe before administering the medication. (Hemşire, ilacı vermeden önce şırıngadaki dozu kontrol etti.)
  7. The pharmacy provided the patient with a sharps container to dispose of used syringes. (Eczane, hastaya kullanılmış şırıngaları atmak için keskin nesneler kabı sağladı.)


1. Hemşire, ilacı şırınga ile doldurdu.
2. Doktor, aşıyı bir şırınga ile uyguladı.
3. Diyabetik hastanın, insülini bir şırınga ile enjekte etmesi gerekiyordu.
4. Veteriner, ilacı hayvana şırınga ile verdi.
5. Şırınga, berrak bir sıvı ile dolduruldu.
6. O, iğnelerden korktuğu için şırınga kullanmaktan hoşlanmadı.
7. Eczacı, hastaya şırıngayı nasıl kullanacağını gösterdi.
8. Şırınga, kullanımdan sonra keskin nesneler kabına atıldı.
9. Doktor, bir şırınga kullanarak kan çekti.
10. Hemşire, kullanmadan önce şırıngayı sterilize etti.
11. O, şırıngayla kazara kendini batırdı.
12. Şırınganın, daha hassas enjeksiyonlar için küçük bir kalibre iğnesi vardı.
13. Şırınga, hastanın dizinden sıvı çekmek için kullanıldı.
14. Şırınga, sterilitesini korumak için serin ve kuru bir yerde saklandı.
15

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.