Machination İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Machination İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Machination Nedir?

Machination, gizli planlar ve hileli davranışlar yoluyla kötü niyetli bir amaç için düzenlenen kurnaz ve planlı faaliyetlerdir.

Örnek cümleler:

 1. The politician’s machinations were finally exposed to the public. (Politikacının planları nihayet halka açıklandı.)
 2. She was aware of the machinations of her co-workers and always kept her guard up. (İş arkadaşlarının hileli davranışlarının farkındaydı ve daima tedbirliydi.)
 3. The machinations of the criminal organization were finally brought to light by the police. (Suç örgütünün planlı faaliyetleri sonunda polis tarafından ortaya çıkarıldı.)
 4. The CEO’s machinations caused the downfall of the company. (CEO’nun hileli planları şirketin çöküşüne sebep oldu.)
 5. The novel’s plot was filled with machinations and unexpected twists. (Romanın hikayesi dolu dolu planlarla ve beklenmedik dönüşlerle doluydu.)
 6. The machinations of the evil queen were finally thwarted by the brave hero. (Kötü kraliçenin planları cesur kahraman tarafından engellendi.)
 7. The machinations of the spy network were incredibly complex and well-coordinated. (Casus ağı’nın planlı faaliyetleri son derece karmaşık ve iyi koordine edilmişti.)
 8. The machinations of the cult leader led to the deaths of several innocent people. (Tarikat liderinin hileli planları birkaç masum insanın ölümüne sebep oldu.)
 9. The machinations of the business rivals were exposed by an investigative journalist. (İş düşmanlarının hileli planları bir araştırmacı gazeteci tarafından ortaya çıkarıldı.)
 10. The politician’s machinations were so subtle that no one suspected a thing. (Politikacının hileli davranışları o kadar inceydi ki kimse bir şeyden şüphelenmedi.)
 11. The machinations of the corrupt police department were finally exposed by an internal investigation. (Yozlaşmış polis departmanının planlı faaliyetleri sonunda bir iç soruşturma tarafından ortaya çıkarıldı.)
 12. The machinations of the evil mastermind were finally brought to an end by the hero’s quick thinking. (Kötü deha’nın hileli planları kahramanın çabuk düşüncesiyle sona erdirildi.)
 13. The machinations of the drug cartel were responsible for the rise in crime in the city. (Uyuşturucu kartelinin planlı faaliyetleri şehirdeki suç artışından sorumluydu.)
 14. The machinations of the rival company led to the downfall of our business. (Rakip şirketin planları işimizin çöküşüne sebep oldu.)
 15. The machinations of the corrupt politician were finally exposed by an investigative journalist. (Yozlaşmış politikacının hileli planları bir araştırmacı gazeteci tarafından sonunda ort
 1. The novel’s intricate plot was full of machinations and devious schemes. (Romanın karmaşık hikayesi planlarla ve hileli düzenlemelerle doluydu.)
 2. The machinations of the spy agency were so secretive that even the government was unaware of their activities. (Casus ajansının planlı faaliyetleri o kadar gizliydi ki hükümet bile faaliyetlerinden habersizdi.)
 3. The machinations of the wealthy businessman caused great harm to the local community. (Zengin iş adamının hileli planları yerel topluma büyük zararlar verdi.)
 4. The machinations of the corrupt judge were finally brought to light by a courageous lawyer. (Yozlaşmış hakimin planlı faaliyetleri cesur bir avukat tarafından ortaya çıkarıldı.)
 5. The machinations of the evil genius were finally thwarted by the combined efforts of the hero and his team. (Kötü dehanın hileli planları kahraman ve ekibi tarafından sonunda engellendi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.