Synthesis İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Synthesis İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Synthesis Nedir?


Synthesis, birden fazla bileşenin birleştirilerek tek bir yapı oluşturulmasıdır. Bu kelime aynı zamanda, farklı kaynaklardan gelen bilgilerin bir araya getirilmesi ve birleştirilmesi için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The chemist used synthesis to create a new compound. (Kimyager yeni bir bileşik oluşturmak için sentez kullandı.)
 2. The artist used synthesis to combine different styles in his painting. (Sanatçı resminde farklı tarzları sentezlemek için kullandı.)
 3. The team used synthesis to come up with a new strategy. (Ekip yeni bir strateji geliştirmek için sentez kullandı.)
 4. The researcher used synthesis to combine different theories in his paper. (Araştırmacı makalesinde farklı teorileri sentezlemek için kullandı.)
 5. The chef used synthesis to create a unique flavor. (Şef eşsiz bir tat oluşturmak için sentez kullandı.)
 6. The musician used synthesis to blend different sounds in her music. (Müzisyen müziğinde farklı sesleri sentezlemek için kullandı.)
 7. The designer used synthesis to combine different colors and patterns in her dress. (Tasarımcı elbisesinde farklı renkleri ve desenleri sentezlemek için kullandı.)
 8. The engineer used synthesis to design a more efficient machine. (Mühendis daha verimli bir makine tasarlamak için sentez kullandı.)
 9. The teacher used synthesis to combine different teaching methods in her lesson plan. (Öğretmen ders planında farklı öğretme yöntemlerini sentezlemek için kullandı.)
 10. The writer used synthesis to create a new genre in his novel. (Yazar romanında yeni bir tür oluşturmak için sentez kullandı.)
 11. The entrepreneur used synthesis to come up with a unique business idea. (Girişimci eşsiz bir iş fikri bulmak için sentez kullandı.)
 12. The architect used synthesis to design a building that combined different styles. (Mimar farklı tarzları birleştiren bir bina tasarlamak için sentez kullandı.)
 13. The scientist used synthesis to combine different data sets in her research. (Bilim insanı araştırmasında farklı veri setlerini sentezlemek için kullandı.)
 14. The photographer used synthesis to create a new type of image. (Fotoğrafçı yeni bir resim türü oluşturmak için sentez kullandı.)
 15. The marketer used synthesis to combine different marketing strategies in his campaign. (Pazarlamacı kampanyasında farklı pazarlama stratejilerini sentezlemek için kullandı.)
 16. The musician used synthesis to create a new instrument. (Müzisyen yeni bir enstrüman oluşturmak için sentez kullandı.)
 17. The artist used synthesis to create a sculpture that combined different materials. (Sanatçı farklı malzemeleri birleştiren bir heykel oluştur
 1. The fashion designer used synthesis to combine traditional and modern styles in her collection. (Moda tasarımcısı koleksiyonunda geleneksel ve modern tarzları sentezlemek için kullandı.)
 2. The software developer used synthesis to create a new program that combined different functions. (Yazılım geliştirici farklı fonksiyonları birleştiren yeni bir program oluşturmak için sentez kullandı.)
 3. The historian used synthesis to combine different perspectives on a historical event. (Tarihçi bir tarihi olay hakkında farklı perspektifleri sentezlemek için kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.